Κυριακή, 25 Ιουλίου 2010

Πόρισμα - φωτιά για σπατάλες άνω των 76 εκ. ευρώ στον ΕΟΤ!


Πάνω από 76 εκατ. ευρώ σπαταλήθηκαν στην Ελλάδα και το εξωτερικό «με αδιαφανείς και παράνομες διαδικασίες» μέσω του διαφημιστικού προγράμματος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) κατά τη διετία 2008-2009! Το τεράστιο αυτό ποσό αφορούσε στο σύνολό του «διαφημιστικές ενέργειες» οι οποίες έγιναν εκτός προγραμματισμού, χωρίς δηλαδή να περιλαμβάνονται στις εγκεκριμένες για τον σκοπό αυτόν πιστώσεις των αντίστοιχων ετών του τακτικού προϋπολογισμού και του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Τουρισμού.

Τα στοιχεία-φωτιά για την κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος, στο πλαίσιο της προβολής του ελληνικού τουρισμού, περιλαμβάνονται σε πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο διενήργησε πολύμηνους ελέγχους στον ΕΟΤ κατόπιν εντολής του υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού Παύλου Γερουλάνου.

Το πόρισμα (αριθμεί περίπου 180 σελίδες) διαβιβάστηκε ήδη στον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό των ποσών που ζημιώθηκε ο ΕΟΤ. Επίσης, κατόπιν εντολής του κ. Γερουλάνου η σημερινή διοίκηση του ΕΟΤ διέταξε τη διενέργεια Ενορκης Διοικητικής Εξέτασης προκειμένου να εξακριβωθούν οι συγκεκριμένες ευθύνες που φέρουν υπάλληλοι και στελέχη του Οργανισμού.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε, μεταξύ άλλων, ότι στη διετία 2008-2009 οι διαφημιστικές ενέργειες του ΕΟΤ υλοποιήθηκαν χωρίς προηγουμένως να έχει καταρτισθεί ένα ενιαίο εγκεκριμένο διαφημιστικό πρόγραμμα στο οποίο να προσδιορίζονται οι αγορές-στόχοι και τα μέσα προβολής- με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής στις συνολικές δαπάνες ανά χώρα. Αντίθετα, «οι διαφημιστικές ενέργειες ήταν αποσπασματικές, καθώς οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονταν με αφορμή προτάσεις ενδιαφερομένων για παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών»!

Σύμφωνα με το πόρισμα, «για την υλοποίηση των διαφημιστικών ενεργειών ο ΕΟΤ προχωρούσε κυρίως σε απευθείας αναθέσεις ή σε αναθέσεις κατόπιν διαπραγμάτευσης, χωρίς να έχει προηγηθεί η δημοσίευση σχετικών προσκλήσεων και χωρίς να ελέγχει εάν πράγματι συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις».

Οι απευθείας αναθέσεις των εκτάκτων διαφημιστικών ενεργειών, που αποτελούσαν σχεδόν τον κανόνα, γίνονταν με διαδικασίες που δεν μπορούσαν να εγγυηθούν τη διαφάνεια. Μάλιστα, η ανάθεση παροχής υπηρεσιών διαφήμισης σε κάποιες περιπτώσεις πραγματοποιήθηκε χωρίς προηγούμενη εγκριτική απόφαση των αρμοδίων οργάνων, κατά παράβαση των διατάξεων περί δημοσίου λογιστικού και του Οικονομικού Κανονισμού του ΕΟΤ.

Οπως αναφέρουν στο πόρισμά τους οι ελεγκτές, «η διαδικασία σύναψης των συμβάσεων υπήρξε στην πλειονότητα των περιπτώσεων που εξετάστηκαν μη σύννομη, ενώ η σύνταξη και υπογραφή τους γινόταν μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή του συμβατικού αντικειμένου».
apolitistosteki