Παρασκευή, 10 Απριλίου 2009

Τ.ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ

Δυο μήνες πριν από τις Ευρωπαϊκές Εκλογές, ο λαός της νέας μας πατρίδας δοκιμάζεται καθημερινά από την παγκόσμια οικονομική κρίση, την κλιματική αλλαγή, την ανασφάλεια, την ανισότητα των φύλων και την άδικη κοινωνική πολιτική. Αποτέλεσμα μιας πενταετούς θητείας των συντηρητικών κυβερνήσεων της Ευρώπης, που σαν στόχο είχε την διασφάλιση και προστασία των οικονομικών συμφερόντων και την υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της.Το νέο Ευρωκοινοβούλιο που θα αναδειχθεί την επομένη της 7ης Ιουνίου, δεν θα έχει πλέον τα ίδια χαρακτηριστικά με το σημερινό. Μετά και την Ευρωπαϊκή Συνθήκη της Λισαβόνας αποκτά πλέον έναν αναβαθμισμένο ρόλο. Ένα ρόλο που θα καθορίσει το μέλλον της Ευρώπης και των λαών της. Τα τελευταία πέντε χρόνια, οι Συντηρητικοί είχαν την πλειοψηφία στα περισσότερα κράτη μέλη, αλλά και μέσα στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποτελέσματα της πολιτικής που ακολούθησαν γεννούν ερωτήματα:• Πώς αντιμετώπισαν την παγκόσμια οικονομική κρίση;• Πως αντιμετώπισαν την αύξηση των τροφίμων και της ενέργειας;• Τι πρωτοβουλίες πήραν για την καταπολέμηση της φτώχειας και κοινωνικής ανισότητας;• Γιατί δεν στήριξαν τις πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας;Η απάντηση για όλα τα παραπάνω είναι μια. Οι συντηρητικοί ακολουθούν τους νόμους της αγοράς. Οι Σοσιαλιστές αγωνίζονται για να διαμορφώσουν ένα καλύτερο μέλλον. Ακολουθούν δηλαδή τις αρχές και τις αξίες τους. Ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα έχει καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Κοινωνία το πρόγραμμα του και μέσα από ένα κείμενο έξι βασικών αξόνων, αναλύει το όραμά του για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας. Το κείμενο των 71 σημείων, αποτελεί το νέο Πανευρωπαϊκό Κοινωνικό Συμβόλαιο για μια ισχυρή και προοδευτική Ευρώπη και καθορίζει με ποιες πολιτικές θα πετύχουμε την μετατροπή των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε σε πρόοδο για την νέα μας πατρίδα.Πιο χαρακτηριστικά προτείνει την πρόληψη νέων χρηματοπιστωτικών κρίσεων μέσα από μια πραγματική μεταρρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών, όπου για όλους τους χρηματοπιστωτικούς φορείς θα ισχύουν κανόνες με αυστηρές κεφαλαιακές απαιτήσεις και όριο στον υπερβολικό δανεισμό και τα επισφαλή δάνεια. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να ανασταλεί η ανάληψη υπερβολικά μεγάλων κινδύνων και υπερχρεώσεων. Όρια στους μισθούς και στα επιδόματα κορυφαίων στελεχών, έτσι ώστε οι απολαβές τους να αντικατοπτρίζουν τόσο τα κέρδη, όσο και τις απώλειες. Την στήριξη και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, εξασφαλίζοντας ότι οι επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση στις πιστώσεις, προκειμένου να επενδυθούν και να αναπτυχθούν μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.Αυτό θα έχει σαν στόχο μέσα από την πράσινη ανάπτυξη και ειδικότερα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έως το 2020, να δημιουργηθούν 10 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας. Ενώ παράλληλα θα στηρίξει μια Κοινή Αγροτική Πολιτική, που θα προωθεί την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου σεβόμενη τον ρόλο των παλιών και νέων αγροτών. Ο ρόλος της γεωργίας για τους Σοσιαλιστές, αναγνωρίζεται ως η μόνη πηγή διασφάλισης της ποιότητας των τροφίμων αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος.Το περιβάλλον αποτελεί ένα ιδιαιτέρα κρίσιμο ζήτημα για τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές. Η θέσπιση μιας συνολικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας για το κλίμα, θα εξασφαλίζει ότι οι στόχοι και οι δράσεις σε όλους εκείνους τους τομείς που δεν καλύπτονται ήδη από την ισχύουσα νομοθεσία, να βοηθήσουν έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να πετύχει τον στόχου της μείωσης των ρύπων κατά 30% έως το 2020. Μια θέση που θα στηρίξει και στην Σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών τέλος του 2009, όπου η Ευρώπη θα πρέπει να ηγηθεί στις διαπραγματεύσεις έτσι ώστε να επιτευχθεί μια παγκόσμια συμφωνία για την μείωση των εκπομπών ρύπου.Σε συνεργασία με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής θα προωθήσει την δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εταιρικής σχέσεις για όλα τα κρίσιμα θέματα. Τον διεθνή αφοπλισμό, τη μη διάδοση των όπλων και των πυρηνικών. Μέσα δηλαδή από τον Πολιτισμό τους, οι λαοί θα συμβάλουν στην επίτευξη της Παγκόσμιας Ειρήνης.Όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο μοιραζόμαστε τις ίδιες βασικές αξίες και έχουμε κάθε δικαίωμα να αγωνιστούμε για ένα καλύτερο αύριο για όλους. Υπάρχουν όμως μεγάλες κοινωνικές ανισότητες τόσο στον κόσμο όσο και την Ευρώπη. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα προτείνει ένα νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Κοινωνικής Προόδου, θέτοντας στόχους και προδιαγραφές για την εθνική, κοινωνική, εκπαιδευτική πολιτική και την πολιτική στον τομέα της υγείας. Συμβάλλοντας έτσι στην καταπολέμηση της φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων, καθώς επίσης και στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Με επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας, βασισμένα στις πραγματικές ανάγκες όλων, όσοι είναι συνταξιούχοι, άνεργοι ή αδυνατούν να εργαστούν, εξασφαλίζοντας τους έτσι μια αξιοπρεπή ζωή. Σε ότι αφορά τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων και τις συλλογικές τους συμβάσεις, εμείς προτείνουμε την ενίσχυση τους. Μια ενίσχυση που θα έρθει μέσα από την πληροφόρηση και διαβούλευση και θα συνδέεται άρρηκτα με το εταιρικό δίκαιο, χρησιμοποιώντας ως πρότυπο το Ευρωπαϊκό Εταιρικό Καταστατικό.Πέραν των εργασιακών δικαιωμάτων, το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα πρωτοστατεί και στην διασφάλιση της ισότητας των φύλων. Οι γυναίκες εξακολουθούν σε διάφορα κράτη μέλη να αμείβονται κατά μέσο όρο 15% λιγότερο απ΄ ότι οι άνδρες για την ίδια εργασία. Οι άνδρες δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην γονική άδεια όταν γεννηθούν τα παιδιά τους. Οι γυναίκες πρέπει συχνά να επιλέξουν ανάμεσα στη μητρότητα και στην επιδίωξη της καριέρας που θα ήθελαν. Οι εργαζόμενες οικογένειες δυσκολεύονται να ισορροπήσουν ανάμεσα στις επαγγελματικές και τις προσωπικές υποχρεώσεις τους. Όσες Ευρωπαϊκές χώρες προώθησαν τα δικαιώματα των γυναικών και τους έδωσαν περισσότερες ευκαιρίες, έχουν τώρα τα μεγαλύτερα ποσοστά γυναικών στο εργατικό δυναμικό και τα υψηλότερα ποσοστά γεννήσεων.Μια νέα Χάρτα Δικαιωμάτων των Γυναικών πρέπει να δημιουργηθεί για να βελτιωθούν τα δικαιώματα, έτσι ώστε να επιτευχθεί η ισότητα των φύλων σε όλο το φάσμα της κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής. Δικαίωμα στην γονική άδεια για όλους τους Ευρωπαίους άνδρες και γυναίκες, με τις καλύτερες προδιαγραφές στην Ευρώπη. Την στήριξη των γονέων, ώστε να μπορέσουν να εξισορροπήσουν τις ευθύνες φροντίδας των παιδιών, με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Αυτό θα υλοποιηθεί αν τα κράτη μέλη πετύχουν των υφιστάμενο Ευρωπαϊκό στόχο του 33% στην κάλυψη της παιδικής φροντίδας για τα παιδιά από 3ον ετών και του 90% στην κάλυψη για τα παιδιά από την σχολική ηλικία, υιοθετώντας συμπληρωματικούς ποιοτικούς στόχους για την παιδική φροντίδα. Η εξάλειψη της διαφοράς στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών, θα βοηθήσει στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και την καταπολέμηση της φτώχειας και την αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης.Μέσα λοιπόν από τον νέο αναβαθμισμένο ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου και διανύοντας αυτή τη χρονική στιγμή την μεγαλύτερη οικονομική κρίση, ας κρατήσουμε ένα πράγμα που η κοινωνική και οικονομική ιστορία έχει δείξει. Μέσα από τέτοιου είδους γεγονότα γέννιουνται νέες ευκαιρίες. Νέες ευκαιρίες για διεκδίκηση στόχων που θα διαμορφώσουν ένα νέο κοινωνικό χάρτη δεδομένων. Η κοινωνία μπορεί έχοντας ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα να επιλέξει πως θα καθορίσει το μέλλον της. Ένα μέλλον που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις αλλαγές που θα έρθουν με σοβαρότητα και υπευθυνότητα για μας και τα παιδιά μας.
Τάσος Νικολούζος
Μέλος Π.Ε. Ιονίων Νήσων ΠΑΣΟΚ
http://europeancitizenscfu.blogspot.com/

Ο Θ.Τενέζος ακόμη περιμένει...


5η επέτειος του "όχι" στο σχέδιο Ανάν

Συλλαλητήριο στην Κύπρο...
Από την ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 5Η ΕΠΕΤΕΙΟ
ΤΟΥ ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΝ
ΚΥΠΡΟΣ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ
Συμπατριώτες και Συμπατριώτισσες,Την Παρασκευή 24 Απριλίου στις 7:00 μ.μ. μπροστά στο συρματόπλεγμα της ντροπής στο Λήδρα Πάλας στη Λευκωσία, θα αποτίσουμε ΦΟΡΟ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ στην Επέτειο του ΟΧΙ του Κυπριακού Ελληνισμού ενάντια στο καταστροφικό για την Κύπρο μας Σχέδιο Ανάν.Σας καλούμε όλους εκεί για να διαδηλώσουμε την αποφασιστικότητά μας ότι ΔΕΝ ΘΑ ΓΟΝΑΤΙΣΟΥΜΕ μπροστά στην αλαζονεία του Τούρκου εισβολέα και κατακτητή και ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΧΘΟΥΜΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ στα ανθρώπινα δικαιώματά μας όπως αυτά καθορίζονται από το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.Συμπατριώτες και Συμπατριώτισσες. Η ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ θα σημάνει και πάλι σύντομα για ολόκληρη την Κύπρο μας. Γιατί φανερός και ξεκάθαρος είναι και τώρα ο κίνδυνος επιβολής μιας άδικης και παράνομης λύσης, μιας λύσης με Παρθενογένεση ενός Πολιτειακού Εκτρώματος που θα ενταφιάζει την εθνική μας καταγωγή, θα καταλύει τη Δημοκρατία, θα τσιμεντώνει τον φυλετικό – ρατσιστικό διαχωρισμό των πολιτών.Κύπριε συμπατριώτη, εσύ που με την ψήφο σου στο Δημοψήφισμα του 2004 ΔΙΕΣΩΣΕΣ την Κυπριακή Δημοκρατία και την ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΟΥ ΣΥΝΕΧΕΙΑ σ’ αυτή τη γη, καλείσαι τώρα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΄Η ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ, να υπερασπιστείς και πάλι τα Δίκαια και τα Δικαιώματά σου.Ελάτε να στείλουμε ένα μήνυμα ότι...απορρίπτουμε κάθε μορφής υποχωρήσεις οι οποίες δεν διασφαλίζουν ή αποκαθιστούν τα δικαιώματά μας.Το Συλλαλητήριο οργανώνουν δεκάδες Κινήσεις, Σωματεία και Οργανώσεις. Με ζωντανή αγωνιστική μουσική και τη συμμετοχή του μεγάλου κρητικού λυράρη, Πάρη Περισυνάκη. Μαζί μας και μεγάλη αποστολή από την Ελλάδα.Ας δώσουμε όλοι μαζικά το παρόν μας στο Συλλαλητήριο της 24ης Απριλίου για να προειδοποιήσουμε ότι ΟΥΔΕΠΟΤΕ ο περήφανος λαός μας θα δεχθεί ΣΥΓΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΄Η ΟΧΙ ΣΧΕΔΙΑ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΝ.
Παρόντες ΟΛΟΙ: Λαός, Κόμματα και Εκκλησία.
Γραφείο Τύπου Συντονιστικής Επιτροπής : τηλ. 22 376046

Με διαφορά ύψους... Με διαφορά ύψους...

Εκτιμήσεις - σοκ για 3 εκατομμύρια λιγότερους τουρίστες

ΞΕΠΕΡΝΑτο 20% η μείωση των κρατήσεων στον τουρισμό, γεγονός που σύμφωνα με τους εκπροσώπους του τουριστικού κλάδου μπορεί να στοιχίσει έως και 100 χιλιάδες θέσεις εργασίας, ενώ θα στερήσει από τη χώρα συνολικά έσοδα ύψους 5 δισ. ευρώ. Τις δυσοίωνες εκτιμήσεις τους για τη φετινή τουριστική κίνηση, διατύπωσαν χτες τα μέλη του προεδρείου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ζητώντας να εξασφαλιστεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων του κλάδου με χρηματοδοτήσεις από τις τράπεζες με εγγυητή το Δημόσιο (μέσω ομολόγων). Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Νίκος Αγγελόπουλος, μετά τις μεγάλες διεθνείς τουριστικές εκθέσεις του Βερολίνου και της Μόσχας και μετά το τέλος και της περιόδου των προκρατήσεων, οι εκτιμήσεις για την τουριστική ζήτηση το 2009 συγκλίνουν σε μείωση 20% (σε επίπεδο αφίξεων) σε σχέση με το 2008. Η μείωση αυτή εάν δεν περιοριστεί, πρόσθεσε ο κ. Αγγελόπουλος, θα «μεταφραστεί» σε 3 εκατ. τουρίστες λιγότερους από πέρυσι και σε περίπου 2,3 δισ. ευρώ λιγότερα άμεσα έσοδα. Ωστόσο, σύμφωνα με το ΣΕΤΕ, συνολικά, μαζί με τις δευτερογενείς δαπάνες, οι απώλειες εσόδων θα ανέλθουν τουλάχιστον σε 5 δισ. ευρώ. Αρκετοί ξενοδόχοι αποφάσισαν ήδη να καθυστερήσουν φέτος το άνοιγμα των ξενοδοχείων τους, σε μια προσπάθεια να μειώσουν τις λειτουργικές τους δαπάνες, αλλά και τις προσλήψεις εποχικού προσωπικού.

Αka-Αki, το Facebook για το κινητό τηλέφωνο

Ο Τόμας βρίσκεται στο αγαπημένο του μπαρ στο Βερολίνο. Στην οθόνη του κινητού του εμφανίζεται η κεντρική σελίδα του Αka-Αki, της νέας υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης που επιτρέπει σε ένα μέλος να εντοπίσει ποια άλλα μέλη βρίσκονται στην ίδια περιοχή και να επικοινωνήσει μαζί τους σε πραγματικό χρόνο. O 32χρονος ζωγράφος διαπιστώνει ότι εκατοντάδες Βερολινέζοι είναι συνδεδεμένοι εκείνη τη στιγμή με το δίκτυο. Το όνομά τους και η φωτογραφία τους εμφανίζονται στην οθόνη του αυτόματα. Με μια κίνηση, μπορεί να δει το προφίλ τους, εάν μένουν ή εργάζονται στην περιοχή, να μάθει τις συνήθειές τους και τα γούστα τους. Η υπηρεσία ενημερώνει τον Τόμας ότι τρεις χρήστες βρίσκονται πολύ κοντά του. Ένας από αυτούς είναι η Ζίνα, μια όμορφη μελαχρινή. Χωρίς να διστάσει, εκείνος της στέλνει ένα μήνυμα. Η Ζίνα απαντά ότι κατοικεί απέναντι από το μπαρ και ότι δεν έχει χρόνο για ένα ποτήρι μπίρα καθώς διαβάζει για ένα μάθημα. «Κανένα πρόβλημα», λέει ο Τόμας, «μπορώ να την ξαναβρώ πολύ εύκολα». Το Αka-Αki έχει αποθηκεύσει τον διάλογο των δύο νέων και αν ξανασυναντηθούν- σε μια μέρα ή σε έναν χρόνο- θα εμφανιστεί αυτόματα στο κινητό τους ένα μήνυμα.

Ν.ΔΕΝΔΙΑΣ: Νέες υποσχέσεις για μεταφορά των φυλακών

Με υποσχέσεις για την άμεση απομάκρυνση των φυλακών από τον Κορυδαλλό, έφυγαν για μια ακόμη φορά από το υπουργείο Δικαιοσύνης δημοτική αρχή, φορείς, βουλευτές και κάτοικοι της περιοχής. Με κεντρικό σύνθημα «Φτάνει πια, εμπαιγμός τέλος» πραγματοποίησαν χθες συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Δικαιοσύνης περίπου 1.000 άτομα με επικεφαλής τον δήμαρχο Κορυδαλλού κ. Στ. Κασιμάτη, ο οποίος συναντήθηκε με τον υπουργό Δικαιοσύνης κ. Ν. Δένδια.

ΚΥΠΕΛΛΟ HELLAS ON LINE: Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης 2-1

Οι «ερυθρόλευκοι» έχοντας ουσιαστικά 20 λεπτά μεστού ποδοσφαίρου -όλα στο δεύτερο ημίχρονο- πήραν το εισιτήριο για 5η φορά τα τελευταία 6 χρόνια και 36η στην ιστορία τους στον τελικό του Κυπέλλου Hellas on Line που θα διεξαχθεί στις 2 Μαΐου στο ΟΑΚΑ και αντίπαλος θα είναι η ΑΕΚ. Η πειραϊκή ομάδα νίκησε 2-1 τον Αστέρα Τρίπολης στο γήπεδο Καραϊσκάκη, στον αγώνα ρεβάνς για την ημιτελική φάση, και σε συνδυασμό με το 2-2 της πρώτης αναμέτρησης πήρε την πρόκριση.

Παραιτήθηκε ο Βρετανός αρχηγός της αντιτρομοκρατικής Bob Quick

Βγήκε από το αυτοκίνητό του κρατώντας στα χέρια του απόρρητα έγγραφα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Στα χαρτιά αυτά περιέχονταν στοιχεία και λεπτομέρειες για την επιχείρηση που σχεδίαζε η υπηρεσία κατά υπόπτων για τρομοκρατική δράση. Στην πρώτη σελίδα ήταν γραμμένη η λέξη "απόρρητο". Κρατώντας τη σελίδα αυτή πάνω από τους κλειστούς φακέλους του, την εξέθεσε στο φωτογραφικό φακό και τις κάμερες που βρίσκονταν έξω από το Νο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, όπου είχε προγραμματιστεί συνάντηση με τον πρωθυπουργό της χώρας Γκόρντον Μπράουν. Ο Μπομπ Κουίκ, ο ανώτατος αξιωματικός της βρετανικής αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, παραιτήθηκε σήμερα το πρωί αφού παραδέχτηκε πως, με τις πράξεις του, η επιχείρηση θα μπορούσε να αποτύχει. Η επιχείρηση τελικά πραγματοποιήθηκε όμως εσπευσμένα, σχεδόν μία μέρα νωρίτερα, μόλις έγινε γνωστή η γκάφα του επικεφαλής της υπηρεσίας. Συνελήφθησαν 12 άτομα, μεταξύ των οποίων 11 Πακιστανοί.

FINAL 4-EuroLeague: Barcelona-Tau Ceramica 78-62

Η Μπαρτσελόνα θα αποτελέσει το ταίρι της TΣΣΚΑ Μόσχας για τον ημιτελικό του φάιναλ-4 που θα διεξαχθεί στο Βερολίνο (1-3 Μαΐου). Οι Καταλανοί επικράτησαν με 78-62 της Ταού στη Βαρκελώνη, πέτυχαν την τρίτη απαιτούμενη νίκη και προκρίθηκαν στην τετράδα, για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια.

ΠΟΝΟΣ & ΘΛΙΨΗ

Έφτασε στην Ελλάδα το βράδυ της Πέμπτης η πτήση που μετέφερε τη σορό του άτυχου Βασίλη Κουφολιά, ο οποίος ανασύρθηκε νεκρός από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας στη Λ Άκουιλα. Τραγικές φιγούρες στο ίδιο αεροσκάφος ο πατέρας και η μητέρα του αδικοχαμένου Βασίλη, ο οποίος δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το όνειρο της ζωής του να γίνει μηχανολόγος. Αξίζει να σημειωθεί ότι αμέσως μετά την κηδεία του παιδιού τους, η οικογένεια του Βασίλη θα αναχωρήσει και πάλι για την Ιταλία, καθώς παραμένει στο νοσοκομείο, εκτός κινδύνου, η κόρη τους Διονυσία, η οποία υπήρξε εξαιρετικά τυχερή, καθώς, αν και βρισκόταν στο ίδιο διαμέρισμα με τον αδελφό της, διασώθηκε με ένα μικρό κάταγμα στον ώμο.

Συνεχίζεται η κατάθεση Μανούση

«Παυλιδιστάν» χαρακτήρισε ο εφοπλιστής Φώτης Μανούσης την κατάσταση στις άγονες γραμμές όσο ο κ. Παυλίδης ήταν υπουργός Αιγαίου. Παράλληλα, ο κ. Μανούσης κατά τη δεύτερη ημέρα της κατάθεσής του στην κατάθεσή του στην Προανακριτική Επιτροπή επικαλέστηκε τον πρώην υπουργό Ναυτιλίας Μανώλη Κεφαλογιάννη για να στηρίξει τους ισχυρισμούς του σχετικά με τον Αριστοτέλη Παυλίδη. Ο κ. Κεφαλογιάννης διαψεύδει κατηγορηματικά ότι είχε δει τον εφοπλιστή. Στην προανακριτκή καταθέτουν το απόγευμα και ο πρώην βουλευτής της ΝΔ Κώστας Ζαχαράκης, καθώς και ο νυν βουλευτής της ΝΔ Αναστάσιος Καραμάριος. Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα διαβιβάσθηκε και η δεύτερη δικογραφία στην οποία εμπλέκεται ο πρώην υπουργός Αιγαίου Αριστοτέλης Παυλίδης και αφορά τους διαγωνισμούς για τα δρομολόγια των άγονων γραμμών της Δωδεκανήσου που έγιναν στα τέλη του έτους 2005.

Facebook: Έφτασε τα 200 εκατ.

Ο πληθυσμός της κοινότητας του Facebook ξεπερνά πλέον τον πληθυσμό της Ιαπωνίας ή της Βραζιλίας. Οι συνδρομητές της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης διπλασιάστηκαν μέσα σε οκτώ μήνες και σήμερα είναι 200 εκατομμύρια! Ο Ζούκερμπεργκ, μαζί με τον Ντάστιν Μόσκοβιτς και τον Κρις Χιους, παρουσίασε το Facebook το 2004 ως πλατφόρμα επικοινωνίας μεταξύ των φοιτητών του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Η υπηρεσία γρήγορα επεκτάθηκε και σε άλλες σχολές και σταδιακά εξελίχθηκε σε μια παγκόσμια ηλεκτρονική κοινότητα, η οποία πλέον επισκιάζει το ανταγωνιστικό MySpace, το οποίο έχει σήμερα γύρω στα 130 εκατ. ενεργούς συνδρομητές.

ΤΑ ΕΙΠΑΝ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ-SARKOZY

Την ικανοποίησή του για τη στενή σχέση συνεργασίας που, όπως είπε, αναπτύσσεται με τη γαλλική πλευρά, εξέφρασε ο πρωθυπουργός ο οποίος συναντήθηκε με τον Γάλλο πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί. Όπως ανέφερε, συζητήθηκαν τα διμερή θέματα και εξετάστηκαν οι προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας, η διεθνής οικονομική κρίση, καθώς και όλα τα θέματα που σχετίζονται με την Ευρώπη. Αντικείμενο των συνομιλιών ήταν ακόμη η Ένωση για τη Μεσόγειο. Ο κ. Κώστας Καραμανλής, πριν συναντηθεί με τον Γάλλο ομόλογό του Φρανσουά Φιγιόν, γνωστοποίησε πως ενημέρωσε τον Σαρκοζί για το Κυπριακό και το Σκοπιανό και τόνισε πως, με την πρόσκληση του Σαρκοζί επιβεβαιώνεται η φιλία και η εξαίρετη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δύο χωρών.

Εμπρηστικοί μηχανισμοί σε 4 εκκλησίες

Εκρηκτικούς μηχανισμούς σε τέσσερις εκκλησίες που βρίσκονται σε κεντρικά σημεία των πόλεων σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, βρήκαν και εξουδετέρωσαν πυροτεχνουργοί, μετά από προειδοποιητικά τηλεφωνήματα, στις δύο το μεσημέρι, σε εφημερίδα και ραδιοφωνικό σταθμό.
Οι εκρηκτικοί μηχανισμοί είχαν τοποθετηθεί στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών, στο ναό της Αγίας Τριάδας του Πειραιά και στις εκκλησίες Αγία Σοφία και Άγιος Δημήτριος στη Θεσσαλονίκη.
Οι συντονισμένες επιθέσεις έγιναν λίγο μετά τις 14.00, ενώ άγνωστος για όλες τις περιπτώσεις τηλεφώνησε, προειδοποιώντας ότι επρόκειτο να εκραγούν μηχανισμοί σε 45 λεπτά.Η περιοχές αποκλείσθηκαν και έγινε έρευνα από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.
Όταν πέρασε ο χρόνος που είχε δώσει ο δράστης, έγινε έρευνα και οι πυροτεχνουργοί εντόπισαν σάκο μέσα στο ναό της Μητρόπολης, που περιείχε τρία γκαζάκια, ένα μπιτόνι με βενζίνη, χαρτιά, ένα παλιό ρολόι προγραμματισμένο στις 15.40 και προσάναμμα για το τζάκι. Δεν ήταν, ωστόσο, συνδεδεμένα μεταξύ τους και δεν σημειώθηκε έκρηξη.
Στην Αγία Τριάδα του Πειραιά, το μόνο σημείο, όπου ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός, βρέθηκαν πέντε γκαζάκια, μπιτόνι με βενζίνη, χαρτιά, παλιό ρολόι, που έδειχνε την ίδια ώρα, και προσάναμμα για το τζάκι, το οποίο όμως ήταν αναμμένο. Η μικρή ανάφλεξη, που σημειώθηκε, προξένησε ασήμαντες ζημιές στο εσωτερικό του ναού. Τον καπνό μύρισε ο ιερέας της ενορίας, που εκείνη την ώρα εξομολογούσε πιστούς. Ο ίδιος έσπευσε και έσβησε τη φωτιά με τον πυροσβεστήρα.