Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010

Διαφάνεια στις προεκλογικές δαπάνες

Διαφάνεια στις προεκλογικές δαπάνες

Ονομαστικοποίηση των προεκλογικών εσόδων και αυστηρούς ελέγχους στα οικονομικά των συνδυασμών και των υποψηφίων επιφέρει ο νέος νόμος του υπουργείου Εσωτερικών για τις εκλογικές δαπάνες στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3870/2010, τα έσοδα και οι δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων τίθενται σε καθεστώς δημοσίου ελέγχου, αφού θα δημοσιοποιούνται στο Διαδίκτυο σε ειδική βάση δεδομένων του υπουργείου Εσωτερικών.
Διαφάνεια στις προεκλογικές δαπάνες
Με την επιβολή ανώτατων ορίων δαπανών και την υποχρέωση δημοσιοποίησης των ονομάτων όσων ενισχύουν οικονομικά συνδυασμούς ή υποψηφίους, η κυβέρνηση επιδιώκει να βάλει «τέλος» στο «μαύρο» πολιτικό χρήμα και στην ανωνυμία των χρηματοδοτών.
Ο νέος νόμος προβλέπει την τήρηση βιβλίου εσόδων και εξόδων σε κάθε συνδυασμό περιφέρειας ή δήμου, το οποίο θα είναι θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Για δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο των 10.000 κατοίκων ορίζεται διαχειριστής των οικονομικών του συνδυασμού.
Η διακίνηση των ποσών που αφορούν τα έσοδα στο σύνολό τους, αλλά και τις δαπάνες σε ποσοστό 95%, πραγματοποιείται μέσω τραπεζικού λογαριασμού που τηρείται στο όνομα του διαχειριστή ή του επικεφαλής του συνδυασμού.
Οι συνδυασμοί λαμβάνουν αυτοτελές ΑΦΜ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Κάθε ποσό που καταβάλλεται για την ενίσχυση του συνδυασμού ή του υποψηφίου πρέπει να συνοδεύεται από το ονοματεπώνυμο του καταθέτη.
Κατάργηση κουπονιώνΓι’ αυτόν τον λόγο ο νόμος καταργεί το καθεστώς των ανώνυμων κουπονιών και θεσμοθετεί τα διπλότυπα «εισιτήρια εκδηλώσεων», τα οποία «θεωρούνται» από την εφορία και αναγράφουν τον ΑΦΜ, τον αριθμό δελτίου ταυτότητας και το ονοματεπώνυμο του πολίτη που ενισχύει τον συνδυασμό ή τον υποψήφιο σύμβουλο.
Ο νέος νόμος θέτει αυστηρά ανώτατα όρια προεκλογικών δαπανών.
Το ίδιο φυσικό πρόσωπο μπορεί να χρηματοδοτήσει έναν συνδυασμό με το ανώτατο ποσό των 2.000 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο όριο για τους υποψηφίους είναι 500 ευρώ.
Οι εκλογικές δαπάνες των υποψηφίων καθορίζονται σε σχέση με τον πληθυσμό της εκλογικής περιφέρειας.
Ανώτατο όριο δαπανών για τον συνδυασμό αποτελεί το άθροισμα των προβλεπόμενων δαπανών των υποψηφίων του σε δήμους με εκλογικές περιφέρειες έως και 3. Για δήμους με περισσότερες από 3 εκλογικές περιφέρειες προβλέπεται αναλογική αύξηση του συνόλου των δαπανών.
Οι ποινές
Από πρόστιμα έως έκπτωση αξιώματος
Οι ποινές που περιγράφονται στο νέο θεσμικό πλαίσιο για την υπέρβαση των προεκλογικών δαπανών, τόσο για τους παραβάτες υποψηφίους (συνδυασμούς ή συμβούλους) όσο και για τους πολίτες, προβλέπουν χρηματικά πρόστιμα από 20.000-100.000 ευρώ, φυλάκιση έως και ένα έτος μέχρι και έκπτωση από το αξίωμα του αιρετού σε περίπτωση που εκλεγεί. Για τον έλεγχο των δαπανών και τη διερεύνηση των καταγγελιών προβλέπεται από τον νόμο -για πρώτη φορά- η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων στην περιφέρεια.
Η επιτροπή απαρτίζεται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της περιφέρειας, από ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τον προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΣΔΟΕ καθώς και δύο μέλη από την ΚΕΔΚΕ και την ΕΝΑΕ που δεν είναι υποψήφιοι.
Η Επιτροπή ελέγχει τις καταγγελίες και επιβάλλει κυρώσεις, χωρίς την παρέμβαση του γενικού γραμματέα της περιφέρειας.
Υποψήφιοι
Τα «ναι» και τα «όχι» στην προβολή
Σχετικά με την προβολή των συνδυασμών και υποψηφίων ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου ο νόμος του υπουργείου Εσωτερικών απαγορεύει ρητώς:

* Τη σύναψη δανείου για τις προεκλογικές δαπάνες.
* Την ανάρτηση αφισών και αεροπανό.
* Τη διακίνηση έντυπου υλικού ως ενθέτου σε τοπικό ή ημερήσιο Τύπο.
* Τη διανομή προεκλογικού υλικού στα δημόσια καταστήματα.
* Τη λειτουργία εκλογικών κέντρων για τους υποψηφίους.
* Τη λειτουργία περισσότερων από ένα εκλογικών κέντρων ανά εκλογική περιφέρεια για τους δημοτικούς και περιφερειακούς συνδυασμούς.

Το προεκλογικό διάστημα δύο μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να εμφανιστούν:

* Δύο φορές σε ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά μέσα εθνικής εμβέλειας.
* Μία φορά σε ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας.

Εξαιρούνται και δεν υπόκεινται σε περιορισμό εμφανίσεων οι επικεφαλής συνδυασμών και οι υποψήφιοι αντιπεριφερειάρχες.
ΕΘΝΟΣ

H πλήρης Ρυθμιστική για το κυνήγι την περίοδο 2010-2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2011
H πλήρης Ρυθμιστική από το υπουργείο σε PDF


α.α. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΗΡΑΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΟΝΟ ΖΩΝΕΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ XΡONIKH ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΟΡΙΟ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ
ΠΟΥΛΙΑ ΕΔΑΦΟΒΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΟΒΙΑ
1


ΟΡΤΥΚΙ
20/8-15/9 15/9-28/2 Ολες 12
2


ΜΠΕΚΑΤΣΑ Scolopax Rusticola
15/9-28/2 Ολες 10
3


ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΔΙΚΑ Alectoris Graeca
3/10-14/12 ΤετΣαβΚυρ 2
4


ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΔΙΚΑ Alectoris Chucar
3/10-14/12 ΤετΣαβΚυρ 4
5


ΦΑΣΙΑΝΟΣ Phasianus colchicus
15/9-30/12 ΤετΣαβΚυρ 1
6


ΤΟ ΤΡΥΓΟΝΙ Streptofelia turtur
20/8-15/9 15/9-28/2 Ολες 12
7

Η ΦΑΣΑ Columba palumbus
20/8-15/9 15/9-20/2 Ολες Χωρίς όριο
8


ΤΟ ΑΓΡΙΟΠΕΡΙΣΤΕΡΟ Columbia Livia
20/8-15/9 15/9-29/2 Ολες Χωρίς όριο
9


ΣΙΤΑΡΗΘΡΑ Alauda arvensis
20/8-15/9 15/9-10/2 Ολες 10
10


Η ΚΕΛΑΗΔΟΤΣΥΧΛΑ Turdus philomelos
20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες 25 συνολικά από όλα τα είδη
11


Η ΚΕΔΡΟΤΣΥΧΛΑ Turdus pilaris
20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες
12


Η ΚΟΚΚΙΝΟΤΣΙΧΛΑ Turdus iliacus
20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες
13


ΤΣΑΡΤΣΑΡΑ Turtus viscivorus
20/8-14/9 15/9-20/2 Ολες
14

Ο ΚΟΤΣΥΦΑΣ Turtus merola
20/8-14/9 15/9-20/2 Ολες

15


ΚΑΡΑΚΑΞΑ Pica pica
20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες Χωρίς όριο
16


ΚΑΡΓΑ Corvus monedula
20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες Χωρίς όριο
17


ΚΟΥΡΟΥΝΑ Corvus corone
20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες Χωρίς όριο
18

ΨΑΡΟΝΙ Sturnus vulcaris
20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες Χωρίς όριο
ΥΔΡΟΒΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΥΔΑΤΙΑ
1


ΣΦΥΡΙΧΤΑΡΙ Anas penelope
15/9-10/2 Ολες 12 συνολικά από όλα τα υδρόβια
2


ΚΙΡΚΙΡΙ Anas crecca
15/9-31/1 Ολες
3


ΠΡΑΣΙΝΟΚΕΦΑΛΟ Anas platyrynchos
15/9-31/1 Ολες
4


ΨΑΛΙΔΑ Anas acuta
15/9-10/2 Ολες
5


ΣΑΡΣΕΛΑ (Anas querquedula)
15/9-10/2 Ολες
6


ΧΟΥΛΙΑΡΟΠΑΠΙΑ Anas clypeata
15/9-10/2 Ολες
7


ΚΥΝΗΓΟΠΑΠΙΑ Aythia ferina
15/9-31/1 Ολες
8

ΤΣΙΚΝΟΠΑΠΙΑ Aythia fuliqua
15/9-10/2 Ολες
9

ΦΛΥΑΡΟΠΑΠΙΑ (Anas strepera)
15/9-31/1 Ολες
10


ΦΑΛΑΡΙΔΑ Fulica atra
15/9-10/2 Ολες
11


ΑΣΠΡΟΜΕΤΩΠΟΧΗΝΑ Anser albifrons
15/9-10/2 Ολες
12


ΝΕΡΟΠΟΥΛΑΔΑ Gallinula chloropus
15/9-10/2 Ολες 10
13


ΜΠΕΚΑΤΣΙΝΙ Gallinago gallinago
15/9-10/2 Ολες 10
14


ΚΑΛΗΜAΝΑ Venellus venellus
15/9-31/1 Ολες 10
ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
1


ΑΓΡΙΟΚΟΥΝΕΛΟ Oryctolagus cuniculus
20/8-14/9 15/9-10/3 Ολες Χωρίς όριο
2


Ο ΛΑΓΟΣ Lepus vulgaris
15/9-10/1 ΤετΣαβΚυρ 1
3


ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ Sus scrofa
14/9-20/1 ΤετΣαβΚυρ 3 ανά ομάδα
4


ΑΛΕΠΟΥ Vulpes vulpes
15/9-28/2 Ολες Χωρίς όριο
5


ΠΕΤΡΟΚΟΥΝΑΒΟ Martes foina
15/9-28/2 Ολες Χωρίς όριο


* Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με 6 7 αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18.12.1985, καθώς και με την ανωτέρω (21) σχετική.
** Από 1/3 � 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.
*** Εξαιρείται η περιοχή της Πελοποννήσου για την οποία περιορίζεται το κυνήγι έως 31.12.2010 και ο επιτρεπόμενος αριθμός θηρευομένων ατόμων επίσης περιορίζεται σε δύο (2) άτομα. Απαγορεύεται το κυνήγι του αγριόχοιρου στην Εύβοια.
**** Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του Φασιανού καθορίζονται στο Κεφάλαιο Α΄, παρ. 10.
***** Εκτός από την περιοχή της Α΄Κ.Ο. Κρήτης και Δωδεκανήσου και Β΄Κ.Ο. Αρχιπελάγους όπου η κυνηγετική περίοδος ορίζεται από 15/9 έως 30/11