Γίδια πρόβατα φυλάει,
όλη μέρα κελαηδάει,
και πεντέμισι χρωστάει.
Τι είναι;
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ΤΟ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟ !!!!!!