Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010

H πλήρης Ρυθμιστική για το κυνήγι την περίοδο 2010-2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2011
H πλήρης Ρυθμιστική από το υπουργείο σε PDF


α.α. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΗΡΑΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΟΝΟ ΖΩΝΕΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ XΡONIKH ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΟΡΙΟ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ
ΠΟΥΛΙΑ ΕΔΑΦΟΒΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΟΒΙΑ
1


ΟΡΤΥΚΙ
20/8-15/9 15/9-28/2 Ολες 12
2


ΜΠΕΚΑΤΣΑ Scolopax Rusticola
15/9-28/2 Ολες 10
3


ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΔΙΚΑ Alectoris Graeca
3/10-14/12 ΤετΣαβΚυρ 2
4


ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΕΡΔΙΚΑ Alectoris Chucar
3/10-14/12 ΤετΣαβΚυρ 4
5


ΦΑΣΙΑΝΟΣ Phasianus colchicus
15/9-30/12 ΤετΣαβΚυρ 1
6


ΤΟ ΤΡΥΓΟΝΙ Streptofelia turtur
20/8-15/9 15/9-28/2 Ολες 12
7

Η ΦΑΣΑ Columba palumbus
20/8-15/9 15/9-20/2 Ολες Χωρίς όριο
8


ΤΟ ΑΓΡΙΟΠΕΡΙΣΤΕΡΟ Columbia Livia
20/8-15/9 15/9-29/2 Ολες Χωρίς όριο
9


ΣΙΤΑΡΗΘΡΑ Alauda arvensis
20/8-15/9 15/9-10/2 Ολες 10
10


Η ΚΕΛΑΗΔΟΤΣΥΧΛΑ Turdus philomelos
20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες 25 συνολικά από όλα τα είδη
11


Η ΚΕΔΡΟΤΣΥΧΛΑ Turdus pilaris
20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες
12


Η ΚΟΚΚΙΝΟΤΣΙΧΛΑ Turdus iliacus
20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες
13


ΤΣΑΡΤΣΑΡΑ Turtus viscivorus
20/8-14/9 15/9-20/2 Ολες
14

Ο ΚΟΤΣΥΦΑΣ Turtus merola
20/8-14/9 15/9-20/2 Ολες

15


ΚΑΡΑΚΑΞΑ Pica pica
20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες Χωρίς όριο
16


ΚΑΡΓΑ Corvus monedula
20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες Χωρίς όριο
17


ΚΟΥΡΟΥΝΑ Corvus corone
20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες Χωρίς όριο
18

ΨΑΡΟΝΙ Sturnus vulcaris
20/8-14/9 15/9-28/2 Ολες Χωρίς όριο
ΥΔΡΟΒΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΥΔΑΤΙΑ
1


ΣΦΥΡΙΧΤΑΡΙ Anas penelope
15/9-10/2 Ολες 12 συνολικά από όλα τα υδρόβια
2


ΚΙΡΚΙΡΙ Anas crecca
15/9-31/1 Ολες
3


ΠΡΑΣΙΝΟΚΕΦΑΛΟ Anas platyrynchos
15/9-31/1 Ολες
4


ΨΑΛΙΔΑ Anas acuta
15/9-10/2 Ολες
5


ΣΑΡΣΕΛΑ (Anas querquedula)
15/9-10/2 Ολες
6


ΧΟΥΛΙΑΡΟΠΑΠΙΑ Anas clypeata
15/9-10/2 Ολες
7


ΚΥΝΗΓΟΠΑΠΙΑ Aythia ferina
15/9-31/1 Ολες
8

ΤΣΙΚΝΟΠΑΠΙΑ Aythia fuliqua
15/9-10/2 Ολες
9

ΦΛΥΑΡΟΠΑΠΙΑ (Anas strepera)
15/9-31/1 Ολες
10


ΦΑΛΑΡΙΔΑ Fulica atra
15/9-10/2 Ολες
11


ΑΣΠΡΟΜΕΤΩΠΟΧΗΝΑ Anser albifrons
15/9-10/2 Ολες
12


ΝΕΡΟΠΟΥΛΑΔΑ Gallinula chloropus
15/9-10/2 Ολες 10
13


ΜΠΕΚΑΤΣΙΝΙ Gallinago gallinago
15/9-10/2 Ολες 10
14


ΚΑΛΗΜAΝΑ Venellus venellus
15/9-31/1 Ολες 10
ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
1


ΑΓΡΙΟΚΟΥΝΕΛΟ Oryctolagus cuniculus
20/8-14/9 15/9-10/3 Ολες Χωρίς όριο
2


Ο ΛΑΓΟΣ Lepus vulgaris
15/9-10/1 ΤετΣαβΚυρ 1
3


ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ Sus scrofa
14/9-20/1 ΤετΣαβΚυρ 3 ανά ομάδα
4


ΑΛΕΠΟΥ Vulpes vulpes
15/9-28/2 Ολες Χωρίς όριο
5


ΠΕΤΡΟΚΟΥΝΑΒΟ Martes foina
15/9-28/2 Ολες Χωρίς όριο


* Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με 6 7 αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18.12.1985, καθώς και με την ανωτέρω (21) σχετική.
** Από 1/3 � 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.
*** Εξαιρείται η περιοχή της Πελοποννήσου για την οποία περιορίζεται το κυνήγι έως 31.12.2010 και ο επιτρεπόμενος αριθμός θηρευομένων ατόμων επίσης περιορίζεται σε δύο (2) άτομα. Απαγορεύεται το κυνήγι του αγριόχοιρου στην Εύβοια.
**** Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του Φασιανού καθορίζονται στο Κεφάλαιο Α΄, παρ. 10.
***** Εκτός από την περιοχή της Α΄Κ.Ο. Κρήτης και Δωδεκανήσου και Β΄Κ.Ο. Αρχιπελάγους όπου η κυνηγετική περίοδος ορίζεται από 15/9 έως 30/11