Σάββατο, 24 Απριλίου 2010

www.amea.gov.gr

Πολύ καλή κίνηση και αξιόλογη προσπάθεια.
Χρειάζεται λίγο προσεκτικότερη σχεδίαση για να εξυπηρετούνται καλύτερα τα άτομα με αναπηρία.
Μπράβο.
www.amea.gov.gr
antikrogias