Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010

Να που μπορεί το κράτος να δείχνει (τουλάχιστον!) ότι λειτουργεί.

Έλεγχος στις μισθολογικές καταστάσεις των ιδιωτικών σχολείων
Η προκλητική συμπεριφορά των ιδιωτικών σχολείων, να προχωρήσουν ετσιθελικά σε περικοπή του δώρου Πάσχα από τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που εργάζονται σ'αυτά, φαίνεται πως αντιμετωπίζεται σθεναρά από το Υπουργείο Υγείας.
Έτσι με το έγγραφο που απέστειλε σήμερα 22/03 ζητά να διαπιστωθεί η εφαρμογή του Νόμου 682/1977, άρθρο 36, παρ. 1 (Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων).
Ζητά λοιπόν τον έλεγχο των μισθολογικών καταστάσεων των ιδιωτικών σχολείων ζητά με έγγραφο του από τους Περιφερειακούς Διευθυντές μέχρι τις 26 Μαρτίου ο Ειδικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Μιχάλης Κοντογιάννης.
Στο έγγραφο μάλιστα επισημαίνεται  ότι η οποιαδήποτε περικοπή μισθού αντίκειται στη νομοθεσία.
Είναι μια θετική πολιτική πράξη που πιστώνεται στην Διαμαντοπούλου.
http://activistis.gr/