Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2009

ΤΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΑΚΙΑ...


Ποιοι θέλουν τους εργαζόμενους να είναι προλετάριοι;
Μα η δεξιά για να μπορεί να τους εξαγοράζει φτηνά αλλά και το ΚΚΕ για να τους έχει εύκολους πελάτες. Γι’ αυτό και συνεργάζονται.
http://stelios-kolopaido.blogspot.com/