Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011

Τμήμα του Πολυτεχνείου Κρήτης παίρνει άριστα από το εξωτερικό

Πέντε Έλληνες Καθηγητές από διακεκριμένα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, επιλεγμένοι από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην...

Στη συνέχεια, συνέταξαν την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης, η οποία αναρτήθηκε στην κεντρική ιστοσελίδα του Τμήματος, www.ece.tuc.gr, και στην ιστοσελίδα της ΑΔΙΠ, http://www.hqaa.gr .

Θεωρούμε ότι η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης (ΕΕΑ), η οποία αποτυπώνει την κατάσταση του Τμήματος (επίπεδο σπουδών, ποιότητα έρευνας, υποδομές, κτλ) και προτείνει τρόπους βελτίωσης, είναι εξαιρετικά θετική για το Τμήμα ΗΜΜΥ. Μερικά από τα συμπεράσματα της ΕΕΑ έχουν ως εξής:

“Οι καθηγητές του Τμήματος είναι κυρίως νέοι, πολύ ενθουσιώδεις, κορυφαίας ποιότητας, διεθνώς γνωστοί, με σπουδές σε κορυφαία Πανεπιστήμια... Υπάρχουν άριστες σχέσεις ανάμεσα στους διδάσκοντες του Τμήματος και στο διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό... Υπάρχει στενή αλληλεπίδραση ανάμεσα σε καθηγητές και φοιτητές, τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο... 

Οι καθηγητές είναι πολύ πρόθυμοι στο να βοηθήσουν τους φοιτητές - αυτό το γεγονός αναγνωρίζεται από τους φοιτητές... Το προπτυχιακό και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στις περιοχές αιχμής του Τμήματος είναι εξαιρετικά...Το Τμήμα θέτει προδιαγραφές διεθνούς επιπέδου και προσπαθεί να προσελκύσει κορυφαίους καθηγητές...”

Τα παραπάνω, καθώς και όλη η Έκθεση Αξιολόγησης, είναι μία πρώτης τάξεως ηθική ανταμοιβή για τους σκληρά εργαζόμενους φοιτητές, εργαστηριακούς συνεργάτες και διδάσκοντες του Τμήματος και μας χαροποιούν ιδιαίτερα. 

Αποδεικνύουν ότι υπάρχουν Πανεπιστημιακά Τμήματα στην Ελλάδα, και ειδικότερα στο Πολυτεχνείο Κρήτης, τα οποία είναι εφάμιλλα πολύ καλών αντίστοιχων Τμημάτων του Εξωτερικού.

Στόχος μας, όπως αναφέρουν σε ενημερωτική επιστολή οι καθηγητές είναι, υπηρετώντας το κοινό καλό, να φέρουμε το Τμήμα όσο πιο ψηλά γίνεται. Απώτερος στόχος μας είναι η δημιουργία Πόλου Αριστείας.
http://www.flashnews.gr/page.ashx?pid=3&aid=26244&cid=3 Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), επισκέφθηκαν, το τριήμερο από 30 Μαίου μέχρι 1 Ιουνίου το Πολυτεχνείο Κρήτης και αξιολόγησαν το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).
troktikoblog