Τετάρτη, 25 Μαΐου 2011

Σχέδιο ανάπτυξης πράσινης ενέργειας από την Νορβηγία


Η Νορβηγία θέλει να επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις αναπτυσσόμενες χώρες, με βάση ένα σύστημα για την προστασία των τροπικών δασών, στο οποίο το Όσλο είναι ο μεγαλύτερος χορηγός, σύμφωνα με αξιωματούχους.
Η Νορβηγία ζητά από τις κυβερνήσεις και τους ιδιώτες επενδυτές να συμμετάσχουν σε ένα σχέδιο που αποκαλεί Energy + για την προώθηση της πράσινης ενέργειας, όπως η ηλιακή ή την αιολική ενέργεια για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η “Energy + είναι μια πρωτοβουλία για την προώθηση της πρόσβασης στην ανάπτυξη της ενέργειας και χαμηλών εκπομπών άνθρακα» στις αναπτυσσόμενες χώρες, σύμφωνα με το Reuters.
Οι αναπτυγμένες χώρες υποσχέθηκαν το 2009 να αυξήσουν το ποσό προς τη κλιματική τη βοήθεια σε 100 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο από το 2020, για να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την προσαρμογή στις επιπτώσεις, όπως οι ξηρασίες πλημμύρες,, καύσωνες και η άνοδος των θαλασσών.
Λίγες πλούσιες χώρες έχουν τα σχέδια για το πώς θα αυξήσουν τη βοήθεια μέχρι το 2020, καθώς οι περικοπές του προϋπολογισμού σε πολλά έθνη, οι βραχυπρόθεσμες εσωτερικές ανησυχίες για θέσεις εργασίας και η αυξανόμενη δανειοληψία αποτελούν τροχοπέδη και προκαλούν ανησυχίες για την υπερθέρμανση του πλανήτη.
Το 2007, η Νορβηγία υποσχέθηκε 3 δισεκατομμύρια κορώνες ($ 537,300,000) το χρόνο για να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες στην καθυστέρηση της αποψίλωσης των δασών, καθώς και σχέδια αξίας 1 δισ. δολαρίων ο καθένας για τη Βραζιλία και την Ινδονησία.
agrinioart.gr