Πέμπτη, 27 Μαΐου 2010

Θα μπορούσε να λέει...


-Κουμπάρε Τάσο, μας πιάσανε με τη ...χορηγία στο χέρι...

(Γεώργιος Τσουγκράνης, κουμπάρος του Τ. Μαντέλη,
ενώ περιμένει να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή)