Τρίτη, 13 Απριλίου 2010

Οκτώ μέτρα του υπουργείου Οικονομίας για την ενίσχυση της εποπτείας στα καύσιμα

Θέματα λειτουργίας και εποπτείας της αγοράς υγρών καυσίμων εξέτασαν σε σύσκεψή τους τη Δευτέρα η Υπουργός Οικονομίας Λούκα Κατσέλη και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης, με θέμα το ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς υγρών καυσίμων. Στη σύσκεψη συμφωνήθηκε η μεταφορά στο ΥΠΟΙΑΝ των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ για την ενημέρωση και παρακολούθηση του Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων, μέχρι το τέλος Απριλίου. Επιπλέον, συμφωνήθηκε να αναληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες για τα ακόλουθα θέματα:


1. Θέσπιση, πέραν των ποινικών, και διοικητικών κυρώσεων (χρηματικά πρόστιμα) για την μη υποβολή στοιχείων από πρατήρια υγρών καυσίμων στο Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων.

2. Δημιουργία και παρακολούθηση μητρώου Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων.

3. Δημιουργία βάσης δεδομένων παρακολούθησης της εξέλιξης της χρηματιστηριακής τιμής του πετρελαίου και της τιμής διυλιστηρίου και ενημέρωση της ΓΓ Εμπορίου για τις χονδρικές τιμές πώλησης των καυσίμων.

4. Ρύθμιση για τη βελτίωση του μηχανισμού εποπτείας αποθεμάτων καυσίμων ασφαλείας.

5. Συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με σκοπό την αναθεώρηση των συμβάσεων των πρατηρίων (ΣΕΑ) με το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας και τους διαχειριστές των κλειστών αυτοκινητοδρόμων.

6. Εγκατάσταση ειδικών ηλεκτρονικών πινάκων σε κλειστούς αυτοκινητοδρόμους για την ενημέρωση των οδηγών για την φθηνότερη λιανική τιμή πώλησης των υγρών καυσίμων, καθώς και δημιουργία ανάλογων υπηρεσιών SMS σε συνεργασία με τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

7. Διευθέτηση της χρονίζουσας εκκρεμότητας, αναφορικά με την λειτουργία των αυτόματων αντλιών υγρών καυσίμων.

8. Ενίσχυση δράσεων για την ενημέρωση των καταναλωτών σε θέματα κριτηρίων επιλογής πρατηρίων πώλησης υγρών καυσίμων.

Τα δύο υπουργεία διαπιστώνουν σοβαρά ελλείμματα λειτουργίας του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά υγρών καυσίμων, τα οποία άπτονται και του ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς και έχουν στο πρόσφατο παρελθόν εξετασθεί διεξοδικά από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο των διαδικασιών διαβούλευσης και ρυθμιστικής παρέμβασης, που είχαν ακολουθηθεί. Τα πορίσματα και οι προτάσεις μέτρων της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα αποτελέσουν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «βασικό οδηγό» για την κυβέρνηση στις πρωτοβουλίες που σκοπεύει να αναλάβει για την εξυγίανση του κλάδου.
http://www.in.gr/