Πέμπτη, 8 Απριλίου 2010

Καταθέσεις 10 δις. ευρώ «έφυγαν» από τις ελληνικές Τράπεζες στο εξωτερικό

Ποσό 10 δις. ευρώ «έφυγαν» από τις ελληνικές Τράπζες προς άλλες του εξωτερικού τους δύο πρώτους μήνες του 2010 γράφουν οι Financial Times. Πάντως, μόνο έκπληξη δεν προκαλεί η συγκεκριμένη είδηση, καθώς το όλο θέμα. ήταν γνωστό ως απότοκος τόσο της γενικότερης εικόνας της ελληνικής οικονομίας, όσο και των περίφημων αρχικών κυβερνητικών δηλώσεων για φορολογία των καταθέσεων, των τόκων, για εφαρμογή «πόθεν έσχες» στις καταθέσεις, και γενικά όλων αυτών των ανακοινώσεων που είχαν δημιουργήσει κλίμα φυγής κεφαλαίων.
http://www.newsblog.gr/