Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010

EΣΥΕ: Το 20% του πληθυσμού βρίσκεται στα όρια της φτώχειας

http://news.bbc.co.uk/media/images/41089000/jpg/_41089732_poverty_pa_416.jpgTo 20% του πληθυσμού της χώρας απειλείται από τη φτώχεια, σύμφωνα με έρευνα της ΕΣΥΕ η οποία βασίζεται σε στοιχεία εισοδήματος του 2007. Το ποσοστό αυτό δείχνει ότι σημειώνεται σχετική σταθερότητα κατά τα τελευταία 14 έτη (1994-2007) για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, κυμαινόμενος μεταξύ 20% και 23%. Βρίσκεται, ωστόσο, αρκετά υψηλότερα σε σχέση με τον μέσο όρο των άλλων 15 χωρών της Ευρωζώνης, ο οποίος διαμορφώνεται στο 16%.

Εάν συνυπολογισθούν, όμως, και άλλοι καίριοι παράγοντες εκτός του διαθέσιμου εισοδήματος, ο κίνδυνος φτώχειας μειώνεται κατά 3,3 ποσοστιαίες μονάδες.  Τέτοιοι παράγοντες είναι η  παροχή σε είδος προς τους ιδιώτες, η ιδιοκατανάλωση και η ιδιοκατοίκηση. Επιπλέον, όπως προκύπτει από την έρευνα, τα κοινωνικά επιδόματα μειώνουν το ποσοστό του κινδύνου της φτώχειας κατά 3,3 ποσοστιαίες μονάδες και οι συντάξεις κατά 18,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Οπως είναι αναμενόμενο, από την έρευνα της ΕΣΥΕ προκύπτει ότι είναι πολύ υψηλό το ποσοστό κινδύνου φτώχειας στην περίπτωση των ανέργων και φθάνει στο 37%, σημειώνοντας μάλιστα σημαντική αύξηση, κατά δυο ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σε ηλικιακές ομάδες τώρα, όπως είναι και πάλι αναμενόμενο, το μεγαλύτερο κίνδυνο παρουσιάζουν οι ευαίσθητες ομάδες των παιδιών και των ηλικιωμένων. Συγκεκριμένα ο κίνδυνος φτώχειας για παιδιά ηλικίας 0-17 ετών (παιδική φτώχεια) ανέρχεται σε 23% και είναι υψηλότερος κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες από το αντίστοιχο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού, ενώ ο αντίστοιχος για άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών υπολογίζεται σε ποσοστό 22% και είναι μειωμένος κατά μία ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Το χρηματικό όριο της φτώχειας ανέρχεται στο ετήσιο ποσό των 6.480 ευρώ ανά άτομο και σε
13.608 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά.

Το μέσο ετήσιο ατομικό ισοδύναμο εισόδημα ανέρχεται σε 12.763,95 ευρώ και το μέσο ετήσιο
διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της χώρας σε 22.243,04 ευρώ.

Τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας εκτιμώνται σε 832.975 και τα μέλη τους σε
2.186.869.

Στην Ευρωζώνη τώρα το χαμηλότερο ποσοστό παρουσιάζουν η Τσεχία με 9%, η Ολλανδία, με 11% και η Αυστρία, 12% ενώ κοντύτερα στην Ελλάδα βρίσκεται η Σλοβενία και η Ιταλία, με 19%, και η Ισπανία με 20%. Στις άλλες χώρες της Ευρώπης ο κίνδυνος φτώχειας ποικίλλει, με ποσοστά που κυμαίνονται από 9% στην Τσεχία, μέχρι και 26% στη Λετονία.

http://www.kerdos.gr/