Τρίτη, 2 Μαρτίου 2010

Στο Αμπου Ντάμπι τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

Άλλαξαν ιδιοκτήτη τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά
Στον όμιλο Abu Dhabi Mar (ADM) πωλήθηκαν τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, όπως ανακοινώθηκε απο την κυβέρνηση. Όπως διευκρινίζεται, το νέο κοινοπρακτικό σχήμα του οποίου θα ηγείται η ADM κατέχοντας ποσοστό 75,1% του μετοχικού κεφαλαίου του Σκαραμαγκά, και στο οποίο συμμετέχει η Thyssen Krupp Marine Systems (“TKMS”) με ποσοστό 24,9%, τυγχάνει της απόλυτης έγκρισης της ελληνικής κυβέρνησης, ενώ εκφράζεται η επιθυμία όπως το νέο κοινοπρακτικό σχήμα ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Υ.ΕΘ.Α.) το ταχύτερο δυνατό. Σύμφωνα με την κυβερνητική ανακοίνωση, με το νέο κοινοπρακτικό σχήμα και την είσοδο της ADM στην ιδιοκτησία και τον έλεγχο των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμη βιώσιμη λύση στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας με διασφάλιση των θέσεων εργασίας.