Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2010

"Χρυσοί" κανόνες προστασίας για τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης

Οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης δεν προσφέρουν μόνο νέες δυνατότητες προβολής σε επιχειρήσεις, αλλά ελλοχεύουν και αρκετούς κινδύνους. Γι΄ αυτό το λόγο, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (Enisa), δημοσίευσε μια οδηγία, μέσω της οποίας αναφέρονται οι χειρότερες περιπτώσεις κακόβουλης χρήσης μιας υπηρεσίας του Web 2.0 και πώς μπορεί κανείς να τις αποφύγει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ευρωπαϊκού οργανισμού η κλοπή ταυτότητας, η βιομηχανική κατασκοπία και η δυσφήμηση αποτελούν τις χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις κακόβουλης εκμετάλλευσης ενός κοινωνικού δικτύου.

Για να μπορέσετε να προστατευτείτε από τέτοιες καταστάσεις, ο Enisa συστήνει, μεταξύ άλλων, τα εξής: να κάνετε πάντα logout από την υπηρεσία όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, ποτέ να μην αφήνετε το autocomplete να απομνημονεύσει τους κωδικούς πρόσβασης σας, να κρατάτε ξεχωριστά τις προσωπικές από τις επαγγελματικές σας επαφές, να ενημερώνετε άμεσα τις αρχές όταν σας κλέψουν μια φορητή συσκευή που περιέχει ευαίσθητα δεδομένα και να ενεργοποιείτε τις λειτουργίες προστασίας του ιδιωτικού σας απορρήτου που προσφέρει η εκάστοτε υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης. Τα παραπάνω αποτελούν τους βασικούς κανόνες προστασίας, σύμφωνα με τον Enisa.