Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

Θα μπορούσε να λέει...


-Σχεδόν και οι 16 τους (στους βουλευτές που υπογράφουν
την επιστολή αναφέρομαι...) είναι "παιδιά" μου!
Δια την αντιγραφήν
Ο Ταχυδρόμος