Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

Στη Βουλή η τροπολογία για την εξόφληση χρεών προς τους δήμους

Προς ψήφιση στη Βουλή κατατίθεται η τροπολογία του νομοσχεδίου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, σχετικά με τα κίνητρα που δίνονται στους οφειλέτες των δήμων να εξοφλήσουν τα χρέη τους, κάτι που έγραψε πρώτη η aftodioikisi.gr.(εδώ).
Ως εκ τούτου δύνανται να ρυθμίζονται και να εξοφλούνται κατόπιν αιτήσεως του υποχρέου, οι εξής οφειλές προς τους δήμους, εξαιρουμένων των προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών:
α) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν από 1-9-2009 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον έχει καταβληθεί μέχρι την υποβολή της αιτήσεως εκ μέρους του υπόχρεου ποσό ίσο με το 30% του συνόλου αυτών.
β) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 66 του ν.3801/2009 και έχει καταβληθεί το 30% της ρυθμισθείσας οφειλής.
γ) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν τύχει διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής κατά το άρθρο 170 του ν.3463/2006 και έχει καταβληθεί το 30% του διακανονισθέντος ποσού.
Επισημαίνεται ότι οι εξόφληση των οφειλών θα πραγματοποιείται ως εξής:
α) εφάπαξ, με καταβολή της κύριας οφειλής, του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των προστίμων που αναλογούν σε αυτή, καθώς και του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,
β) με καταβολή της κύριας οφειλής, του τριάντα τοις εκατό (30%) των προστίμων που αναλογούν σε αυτή, καθώς και του τριάντα τοις εκατό (30%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Να σημειωθεί ότι η υπαγωγή στη εν λόγω ρύθμιση γίνεται ύστερα από αίτηση  που υποβάλλει ο οφειλέτης προς τον δήμο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.
Για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση του ΥΠ.ΕΣ. κάντε κλικ εδώ.