Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2010

Θα μπορούσε να λέει...


Εγώ, παππούλη τη σκαπουλάρισα... Εσύ, άντε
βγάλτα πέρα μόνος σου τώρα...
Δια την αντιγραφήν
Ο Ταχυδρόμος
press-gr