Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2010

Όταν όλα φαίνεται ότι δεν πηγαίνουν καλά...

...θυμηθείτε ότι πάντοτε τα πράγματα θα μπορούσαν να...
 είναι χειρότερα...