Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2010

Θα μπορούσαν να λένε...

-Κάτσικας είπατε; Όχι δεν μας θυμίζει τίποτα πια το όνομα αυτό...

Δια την αντιγραφήν
Ο Ταχυδρόμος