Σάββατο, 12 Ιουνίου 2010

Θα μπορούσε να λέει...-Αν σας πω ότι αμάρτησα για τα παιδιά μου, θα με πιστέψετε;
Δια την αντιγραφήν
Ο Ταχυδρόμος