Κυριακή, 23 Μαΐου 2010

Η ελληνική κυβέρνηση πήρε τις σχετικές πρωτοβουλίες ώστε να ξεπεραστούν τα γραφειοκρατικά προβλήματα για τη βοήθεια στη Γάζα - The Greek government took the initiatives to overcome bureaucratic problems for aid in Gaza

Κάποιο έχουν την περίεργη και διακαή “επιθυμία” να εμφανίσουν εχθρική την ελληνική κυβέρνηση στο πρόβλημα του Ολοκαυτώματος της Γάζας.
Οφείλουμε, αφού δεν το κάνουν οι αυτό-βαπτισθέντες “επαναστάτες” να πούμε τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη…
Ορισμένα γραφειοκρατικά προβλήματα στις διαδικασίες φόρτωσης των πλοίων για το σπάσιμο του αποκλεισμού της Γάζας, παρ’ ολίγο να κατασκευάσουν ήρωες.
Όμως, η ελληνική κυβέρνηση μόλις ενημερώθηκε για τα τυπικά γραφειοκρατικά προβλήματα τα αντιμετώπισε αστραπιαία.
Τόσο ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, για ζητήματα που κάποιοι ήθελαν οξύνσεις, όσο και ο Δημήτρης Γεωργακόπουλος, Γενικός Γραμματέας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, έδωσαν άμεσες λύσεις σε επίλυση απλώς διαδικασιών.
Οι βουλευτές Δημήτρης Τσιρώνης, Τάσος Κουράκης, Σοφία Σακοράφα, Θοδωρής Δρίτσας, κινητοποιήθηκαν και βρήκαν θετική ανταπόκριση.
Να επισημάνουμε τον “αθόρυβο”, χωρίς τυμπανοκρουσίες και διάθεση «παρασήμων και “ενσήμων”», αλλά γνώμονα και υπεύθυνη στάση και ρόλο της «Ελληνοπαλαιστινιακής Φιλίας», που συμμετέχει στις αποστολές με την «European Campaign to break the siege of Gaza», την «ψυχή» της Αποστολής πλοίων για τη Γάζα!
Η χώρα μας έχει βαθιές ρίζες φιλίας και στήριξης του Παλαιστινιακού αγώνα και συνεπώς ας αφήσουν ορισμένοι τις δήθεν «επαναστατικές» φανφάρες, επιδιώκοντας ηρωοποιήσεις, στοχοποιώντας την ελληνική κυβέρνηση…
Η σεμνότητα και η καθημερινή αλληλεγγύη ας μην εκλαμβάνονται από ορισμένους ως “αδυναμία”…
Έχουμε χορτάσει από επαγγελματίες «επαναστάτες»… Οι πραγματικοί επαναστάτες δεν επιζητούν παράσημα και δευτερόλεπτα δημοσιότητας…
Ελήφθη;
Some have weird "desire" to show hostility to the Greek government to the problem of Holocaust in Gaza.
Some bureaucratic problems for the...

cargo ships to break the blockade of Gaza, despite little to build “heroes”.
But the Greek government was informed only on the typical problems encountered bureaucratic knots.
The Minister Michael Chrisochoïdis on some issues like acidification and Dimitris Georgakopoulos, Secretary General of Tax and Customs, gave immediate solutions solve only procedures.
MP Dimitris Tsironis, Tassos Kourakis, Sophia Sakorafa, Theodore Dritsas, rallied and found a favourable response.
And the "quiet", without fanfare and an "decorations or stamps", but driven and responsible attitude and role of “HellenicPalestinian Friendship”, participating in missions with «European Campaign to break the siege of Gaza», the "soul" of the Mission Ship on Gaza!
Our country has deep roots of friendship and support of the Palestinian struggle and thus let some of the supposedly "revolutionary" fanfare, seeking hero, vs Greek government ...
The modesty and solidarity day let us not be construed by some as "weakness" ...
We have had enough of professional "revolutionaries" ... The real revolutionaries are not looking for medals, and seconds of advertising...