Παρασκευή, 9 Απριλίου 2010

Και βελτιώνεται το έλλειμμα! Και όμως ο ΔΕΞΙΟΣ και Αριστερός ΤΥΠΟΣ τουμπεκί σήμερα!!

Στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζει σημαντική μείωση σε σχέση με το 2009, παρουσίασε στη Βουλή ο Γ.Παπακωνσταντίνου. Όπως είπε το πρώτο τρίμηνο του 2010, ο κρατικός προϋπολογισμός παρουσιάζει έλλειμμα ύψους 4,3 δισ., ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2009, το έλλειμμα ανερχόταν στο 7,1 δισ. ευρώ. «Πρόκειται για μείωση 40%,που δείχνει πως η κυβέρνηση βρίσκεται τελείως επάνω στο στόχο, πως υλοποιείται απαρέγκλιτα ο στόχος για μείωση του ελλείμματος στο 8,7% στο τέλος του χρόνου. Ο προϋπολογισμός προχωρά και το έλλειμμα μειώνεται σταθερά», ανέφερε ο υπουργός. 
diaporon-bl