Πέμπτη, 22 Απριλίου 2010

Παγκόσμια Ημέρα Γης

Στη σημερινή εποχή οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από κάθε ανθρώπινη παραγωγική δραστηριότητα είναι σημαντικές και επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής του ανθρώπου.
Με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη συντονισμένων δράσεων της κοινωνίας για τη σωτηρία του πλανήτη έχει καθιερωθεί και γιορτάζεται κάθε χρόνο η 22 Απριλίου ως Παγκόσμια Ημέρα Γης.
Οι προτροπές, οι υποδείξεις και οι κατευθύνσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και για μια ορθολογικότερη περιβαλλοντική διαχείριση, είναι...
σήμερα πιο πιεστικές παρά ποτέ και προέρχονται από φορείς διεθνούς εμβέλειας και κυβερνήσεις.
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα, αφορούν όλο τον πλανήτη.
Η αλλαγή του κλίματος, η τρύπα του όζοντος, η απερήμωση και η διάβρωση του εδάφους, η ρύπανση των θαλασσών, η μαζική καταστροφή των δασών, η εξαφάνιση ειδών χλωρίδας και πανίδας, η διάχυση ανθεκτικών ρύπων σε όλη την ατμόσφαιρα της γης, αποτελούν μια νέα απειλή για την ανθρώπινη ζωή και ευημερία.
Οι σημαντικότερες παγκόσμιες, περιφερικές και τοπικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και ιδιαίτερα από τις παραγωγικές είναι οι κλιματολογικές αλλαγές που είναι αποτέλεσμα της αύξησης στη μέση θερμοκρασία του πλανήτη, η μείωση του όζοντος στη στρατόσφαιρα που οφείλεται στην εκπομπή αλογονανθράκων, η παραμένουσα τοξικότητα που οφείλεται σε ένα συνεχώς αυξανόμενο κατάλογο ουσιών που είναι ανθεκτικές και δεν αποδομούνται εύκολα στο περιβάλλον, η ανάλωση μη ανανεώσιμων πόρων (ορυκτά καύσιμα, μέταλλα κλπ) από τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγή, η μείωση της βιοποικιλότητας, η καταστροφή των δασών η μόλυνση και η εξάντληση των υδάτινων πόρων και η ρύπανση του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος με ατμοσφαιρική, αισθητική και ηχητική ρύπανση.Επίσης από την ανεξέλεγκτη παρέμβαση του ανθρώπου στη φύση δημιουργούνται σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα τα οποία διαδραματίζουν σοβαρό ρόλο στην ποιότητα της ζωής, συνδέονται με τη σύγχρονη οικονομική και οικιστική ανάπτυξη, συμβάλουν στην ρύπανση νερού, γης και αέρα καθώς και στην αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας. 
greki-gr