Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010

Ήττα του ευρώ με Ελλάδα στο ΔΝΤ

eu

Κύριο άρθρο με τίτλο «Συμβολική ήττα του ευρώ» δημοσιεύει η εφημερίδα της Γενεύης «Le Temps», για το ενδεχόμενο προσφυγής της Ελλάδος στο Διεθνές Νομοσματικό Ταμείο (ΔΝΤ).
Ο συντάκτης του άρθρου της εφημερίδας της Γενεύης γράφει ότι, η ιδέα προσφυγής της Ελλάδος στο ΔΝΤ κερδίζει έδαφος με μόνη αντιτιθέμενη πλέον τη Γαλλία. Η ιδέα αυτή, σημειώνει, έχει λογική, καθώς το ΔΝΤ διαθέτει τους πόρους, την τεχνική κατάρτιση και την εμπειρία από άλλες προσφυγές χωρών της Ε.Ε.
Συμβολικά όμως, συνεχίζει το άρθρο, αποτελεί μία ήττα του ευρώ καθώς δείχνει την ανικανότητα των Ευρωπαίων να βάλουν τάξη στα του οίκου τους, υπονομεύοντας έτσι το στόχο της μετατροπής του ευρώ σε ένα πανίσχυρο νόμισμα, εφάμιλλο του δολαρίου.
Αυτή η κρίση επίσης, προστίθεται στο άρθρο,αναδεικνύει την απουσία κεντρικής οικονομικής διακυβέρνησης στην ευρωζώνη. Με την κακοφωνία που επικρατεί σήμερα στην Ευρώπη, η Ελλάδα αναγκάζεται να πληρώνει αστρονομικά επιτόκια και το ευρώ διολισθαίνει. Αν δεν βρουν σύντομα μια διέξοδο στην κρίση, γράφει ο συντάκτης, οι Ευρωπαίοι ηγέτες που κατηγορούσαν τις αγορές γιατί αμφισβητούσαν το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, θα τις δικαιώσουν ακούσια και θα υποστούν ταυτόχρονα και μια συμβολική ήττα.
Στην ίδια εφημερίδα δημοσιεύεται συνέντευξη με τον Christian de Boissieu, πρόεδρο του συμβουλίου οικονομικής ανάλυσης της Γαλλίας, που επισημαίνει ότι η Ε.Ε πρέπει να δείξει την αλληλεγγύη της στην Ελλάδα, όχι μόνο για να στηριχθεί η χώρα, αλλά για να αποφευχθεί η «μετάδοση της ασθένειας» σε άλλες χώρες.
Ο ίδιος συνιστά η στήριξη της Ελλάδος να λάβει τη μορφή μείγματος εγγυήσεων δανείων και περιορισμένης άμεσης βοήθειας, ύψους1/4 με 1/3 του συνολικού πακέτου, ώστε να μειωθεί το κόστος δανεισμού της Ελλάδος συνοδευόμενου από αυστηρά μέτρα. Για το ΔΝΤ υποστηρίζει ότι πρέπει να παίξει συμπληρωματικό και όχι πρωταγωνιστικό ρόλο π.χ χορηγώντας στην Ελλάδα ένα μέρος των δανείων της με ευνοϊκότερα επιτόκια.