Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010

Οι 12 αλλαγές στο ασφαλιστικό

«Κλείδωσαν» οι 12 αλλαγές στο ασφαλιστικό και- ενόψει της κατάθεσης του νομοσχεδίου για το νέο ασφαλιστικό τοπίο εντός του Απριλίου- στον εργατικό χώρο επικρατεί κλίμα αναστάτωσης και φυγής στη σύνταξη. Χαρακτηριστικό ειναι οτι μόνο στο δημόσιο οι αιτήσεις για συνταξιοδότηση έχουν αυξηθεί κατά 25% τους δύο τελευταίους μήνες. Πάντως περίπου 250.000 εργαζόμενοι- στο δημοσιο και ιδιωτικό τομέα -που εχουν θεμελιώσει ασφαλιστικά δικαιώματα ή θα εχουν θεμελιώσει εως το 2013, δεν εχουν κανένα λόγο να ανησυχούν. Κι αυτό γιατί δεν θα αλλάξει το καθεστώς συνταξιοδότησης (όρια ηλικίας, τρόπο υπολογισμού συντάξεων), τουλάχιστον για όσους έχουν θεμελιώσει ή θα θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως το 2013.
Το νέο ασφαλιστικό σύστημα θα τεθεί σε εφαρμογή στην ολοκληρωμένη μορφή του το 2018 και θα επικεντρώνεται στους 12 παρακάτω άξονες:

1. Το 2018, μαζί με τη δημιουργία τριών ασφαλιστικών ταμείων, θα καθιερωθεί ενιαίο για όλους πλαφόν στις συντάξεις, στα επίπεδα του ΙΚΑ, θίγοντας όσους έχουν υψηλότερα όρια.
2. Απο το 2018 οι συντάξεις θα υπολογίζονται με βάση τον μέσο όρο των αποδοχών της 15ετίας σε πρώτο στάδιο, και αργότερα ολόκληρου του εργασιακού βίου, αντί της καλύτερης πενταετίας ή διετίας (ανάλογα με το Ταμείο) σήμερα, ενώ όσοι θα επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν πριν από τα 65 τους θα έχουν αναλογική μείωση στο ποσό της βασικής σύνταξης των 360 ευρώ, την οποία θα εγγυάται το κράτος.
3. Nομοθετικό μπλόκο (αμεσα)σε όλες τις εθελούσιες εξόδους και στις πλασματικές αναγνωρίσεις χρόνων ασφάλισης.

4. Θα ισχύσει (αμεσα) ενιαίο καθεστώς για την απασχόληση των συνταξιούχων, ανεξάρτητα αν προέρχονται από το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

5. Eνιαία ποινή μείωσης του ποσού της σύνταξης κατά 6% για κάθε χρόνο που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση του γενικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης (π.χ. συνταξιοδότηση στα 60 αντί για τα 65 επισύρει ποινή μείωσης της σύνταξης κατά 30%).
6. Για τις αναπηρικές συντάξεις θα υπάρξει ενιαίο, για όλα τα ασφαλιστικά ταμεια καθεστώς των αναπηρικών συντάξεων. Επίσης θα δημιουργηθουν ενιαίοι κανονισμοι και μηχανισμοι για την εκτίμηση του ποσοστού αναπηρίας

7. Προωθειται η δημιουργία μιας εταιρείας διαχείρισης των αποθεματικών του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης (31 δισ. ευρώ, μαζί με την αξία των ακινήτων). Στόχος ειναι να δημιουργηθεί μια εταιρεία που θα εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα έχει ως μετόχους το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία.
8. Περιστολή των δαπανών υγείας με μετρα αντιμετωπισης για την υπερσυνταγογράφηση φαρμάκων και εξετάσεων, την προκλητή ζήτηση υπηρεσιών, τις υπερτιμολογήσεις υλικών και θεραπευτικών μέσων(σσ ολα αυτα οδηγούν σε απώλειες πόρων για το σύστημα ύψους 3,5 δις ευρώ ετησίως).
9. Η εφαρμογή του νόμου Πετραλια απο το 2013 θα οδηγήσει σε αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης σε ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, τράπεζες και ειδικά ταμεία. Η απόφαση της κυβέρνησης είναι να ισχύσουν ενιαίοι όροι συνταξιοδότησης στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα και αυτό θα αφορά όσους και όσες δεν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή δεν το θεμελιώνουν (συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης και το όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση) έως τις 31/12/2012.
Από την 1/1/ 2013 θα αυξηθούν π.χ. τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση με 35ετία (από τα 58 στα 60 το 2016 με την προσθήκη ενός 6μηνου κάθε χρόνο), για τα βαρέα (στα 57 από τα 55), τις γυναίκες ασφαλισμένες στον ΟΑΕΕ (στα 60 έως το 2016) και τα όρια για τις μητέρες ανηλίκων (από το 2011 στο ΙΚΑ, για τις ασφαλισμένες πριν από το '92, που «πάγωσε» για 1 χρόνο το υπ. Εργασίας και για όλες από το 2013).
10. Απο το 2018 θα καθιερωθει νεο σύστημα ενιαίων παροχών υγείαςόλους τους ασφαλισμένους παράλληλα με την ενοποίηση των Ταμείων, το διαχωρισμό του κλάδου υγείας από τον κλάδο των συντάξεων και την καθιέρωση νέου τύπου συντάξεων. Θα προκειται για πλήρη διαχωρισμό του κλάδου ασθενείας από τον κλάδο συντάξεων στα ασφαλιστικά ταμεία και την ένταξη στο ΕΣΥ των υπηρεσιών υγείας που έχουν αναπτύξει τα επιμέρους ταμεία (αφορά Ν.Π.Δ.Δ. και όχι Ν.Π.Ι.Δ. όπως είναι οι φορείς υγείας των τραπεζοϋπαλλήλων και των δημοσιογράφων). Οι εισφορές που σήμερα παρακρατούνται από τα ασφαλιστικά ταμεία, μαζί με τις εισφορές για τη σύνταξη, συζητείται να αποδίδονται στον Ενιαίο Φορέα είτε από τα Ταμεία είτε μέσω της εφορίας.

11. Προωθειται η θέσπιση ενός ενιαίου καθεστώτος για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και πρόβλεψη των διαδικασιών επικαιροποίησής του.

12. Οριστικα απο το 2013 θα αρχίσει η σταδιακή εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών-γυναικων στο δημόσιο μετά τη γνωστή καταδίκη της χώρας μας απο το δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Με την εξίσωση των ορίων, περίπου 140.000 εργαζόμενες στο δημόσιο θα είναι πλέον υποχρεωμένες να συνταξιοδοτούνται είτε στα 60 με μειωμένη σύνταξη, είτε στα 65 με πλήρη.

Το μέτρο της εξίσωσης (σ.σ. αφορά το δημοσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ) δεν πρόκειται να επηρεάσει όσες εργαζόμενες έχουν θεμελιώσει ή θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέσα στα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, δεν θα επιβαρυνθούν με επιπλέον έτη υποχρεωτικής παραμονής στην εργασία όσες γυναίκες έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα με βάση το ισχύον καθεστώς χρόνια υπηρεσίας (20 ή 25, κατά περίπτωση) και βρίσκονται κοντά την προβλεπόμενη ηλικία καταβολής της σύνταξης (55 για μειωμένη σύνταξη ή 60 για πλήρη οι έγγαμες). Εκτιμάται οτι με την εξίσωση των ορίων, περίπου 140.000 εργαζόμενες στο δημόσιο θα είναι πλέον υποχρεωμένες να συνταξιοδοτούνται είτε στα 60 με μειωμένη σύνταξη, είτε στα 65 με πλήρη. Μεγάλες χαμένες θα είναι οι «παλαιές ασφαλισμένες», δηλαδή όσες ξεκίνησαν να εργάζονται την 1η Ιανουαρίου 1983 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 1992. Οι συγκεκριμένες ασφαλισμένες θα δουν τα όρια συνταξιοδότησης να αυξάνονται ακόμη και αν υποβάλουν αίτηση για μειωμένη σύνταξη.
TA NEA