Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2010

ΕΥΕΛΕΠΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΕΡΑ ΤΩΝ 3 ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ Ι.Τ.Α.

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Τοπικής Ενωσης Δήμων και κοινοτήτων Νομού Κέρκυρας συνεδρίασε σήμερα Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2010 στα γραφεία της Τοπικής μας Ένωσης , ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του Προέδρου της ΤΕΔΚ κ. Μιχάλη Κάρρα , και απεφάσισαν τα ακόλουθα :

1. Δηλώνουν κατηγορηματικά την πλήρη ταύτισή τους με τις αποφάσεις των συνεδρίων της ΚΕΔΚΕ και ιδιαίτερα του τελευταίου των Αθηνών στις 18 – 20 Ιανουαρίου 2010.
2. Επαναβεβαιώνουν την αδιαπραγμάτευτη θέση όλων για τη διατήρηση της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών ως έχει, με το νέο σχήμα της ως αιρετής Αυτοδιοίκησης Β΄ Βαθμού .
3. Εγκρίνουν ομόφωνα τις ενέργειες του Προέδρου και τη συνεργασία του με το Πάντειο Πανεπιστήμιο για το θέμα της διοικητικής ανασυγκρότησης της Τ.Α. της Κέρκυρας .
Προς τούτο ενέκριναν ομόφωνα την ανάθεση σχετικής μελέτης στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου με θέμα `` Διερεύνηση των δυνατοτήτων Διοικητικής Ανασυγκρότησης των ΟΤΑ του Νομού της Κέρκυρας΄΄ .
4. Τέλος απεφάσισαν ομόφωνα να συγκληθεί γενική συνέλευση των αντιπροσώπων των Δήμων στην ΤΕΔΚ , περί τα μέσα Φεβρουαρίου , για τη λήψη σχετικής με το πρόγραμμα `` Καλλικράτης ΄΄ απόφασης .
http://kanali1.blogspot.com