Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011

Ευρω-πρόταση για εξαίρεση των χρηματικών εγγυήσεων

Το ενδεχόμενο μη παροχής χρηματικών εγγυήσεων από την Ελλάδα για τα δάνεια που θα της δώσουν άλλα κράτη θα συζητήσουν σήμερα το απόγευμα οι εκπρόσωποι των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης (Euro Working Group), σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times. Η πρόταση, η οποία θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης, προβλέπει να μπει ως εγγύηση μέρος της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου ή μετοχές.

Η εφημερίδα αναφέρει, επικαλούμενη πληροφορίες από τρεις αξιωματούχους, ότι με την πρόταση, την οποία θα συζητήσουν οι εκπρόσωποι των υπουργείων Οικονομικών, το ελληνικό Δημόσιο θα έβαζε ως εγγύηση ακίνητη περιουσία του ή μετοχές σε  κρατικές επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

 Η εγγύηση αυτή θα ισχύει για όλες τις χώρες της ευρωζώνης ή τουλάχιστον για όσες θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα αυτό, σύμφωνα με τους Financial Times.
 
Ωστόσο, όπως σημειώνει το δημοσίευμα, ευρωπαίοι αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι και η νέα πρόταση θα συναντήσει αντιρρήσεις από ορισμένες χώρες και δυνητικά από θεσμικά όργανα, όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο.

Η εφημερίδα προσθέτει ότι παραμένει ασαφές ποια ακριβώς περιουσιακά στοιχεία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως εγγύηση.

Σημειώνει, επίσης, ότι το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων υψηλής διαβάθμισης του ελληνικού Δημοσίου είναι ήδη δεσμευμένο στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων ύψους 50 δισεκατομμυρίων. ευρώ, ενώ ορισμένοι αναλυτές έχουν προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε συμφωνία για εγγυήσεις μπορεί να προκαλέσει αθέτηση υποχρέωσης για ελληνικά ομόλογα, καθώς ορισμένοι δανειστές θα είχαν διαφορετική μεταχείριση. 

Άλλο δημοσίευμα της εφημερίδας Wall Street Journal αναφέρει ότι οι χώρες της Ευρωζώνης δεν φαινόταν χθες να είναι πιο κοντά στη διευθέτηση της διαφωνίας που προέκυψε από την απαίτηση της Φινλανδίας για εγγυήσεις στο δάνειο που θα δώσει στην Ελλάδα.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι οι χώρες της Ευρωζώνης εξετάζουν εναλλακτικές μορφές εγγυήσεων, μετά την απόρριψη της συμφωνίας της Φινλανδίας με την Ελλάδα (για την καταβολή χρηματικών εγγυήσεων) από άλλες χώρες - μεταξύ των οποίων η Γερμανία και η Ολλανδία.

Η WSJ τονίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει αντιταχθεί σθεναρά σε συμφωνίες που θα έθεταν ως εγγύηση ελληνική γη ή ακίνητη περιουσία, θεωρώντας ότι αποτελούν απειλή για την εδαφική ακεραιότητα της χώρας. 

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει να αποσαφηνισθούν όλες οι λεπτομέρειες που σχετίζονται με τη νομοθεσία για τις αλλαγές στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), μέσω του οποίου θα δοθεί το δεύτερο πακέτο δανείων στην Ελλάδα, ύψους 109 δισεκατομμυρίων. ευρώ, ενώ γερμανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι αναμένουν το νέο ΕΤΧΣ να εγκριθεί σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της Γερμανίας στις 31 Αυγούστου.   
TA NEA