Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2011

Θα μπορούσε να (του) λέει...


-Πώς καταλήξαμε έτσι και οι δυο... Να μας θεωρούν ...άνευ σημασίας!
Δια την αντιγραφήν
Ο Ταχυδρόμος
press-gr