Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2010

Θα μπορούσαν να λένε...

-Πίνακας ζωγραφικής ή εικονική πραγματικότητα;
Δια την αντιγραφήν
Ο Ταχυδρόμος