Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2010

Πρόσκληση σε Περιφέρειες για την αποκατάσταση χωματερών

http://s.enet.gr/resources/2009-05/mayror-thumb-large.jpg 
Πρόσκληση προς τους Δικαιούχους Περιφερειών για δράσεις αποκατάστασης των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), υψηλής επικινδυνότητας, απηύθυνε η υπουργός Περιβάλλοντος, Τίνα Μπιρμπίλη.

Η πρόσκληση αφορά τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και Κρήτης. Οι δράσεις αποκατάστασης των ΧΑΔΑ, προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" (ΕΠΠΕΡΑΑ), στο πλαίσιο συμμόρφωσης της χώρας με τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το κλείσιμο των ΧΑΔΑ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, αντίστοιχες δράσεις χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη", με άμεση εκχώρηση κονδυλίων του Προγράμματος στις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου, ενώ για τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου έχουν δημοσιευτεί ανάλογες προσκλήσεις, στο πλαίσιο των αντίστοιχων Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" (ΕΠΠΕΡΑΑ) και την κάλυψη των περιβαλλοντικών αναγκών των Περιφερειών της χώρας, το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την προστασία του περιβάλλοντος, συμπληρωματικά προς τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, όλων των Περιφερειών, με τη χρηματοδότηση δράσεων διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και λοιπά περιβαλλοντικά έργα. 
ota.gr