Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2010

ΣΤΟ ΤΣΑΚ, Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ !...

΄Επαιξε σοβαρά το ενδεχόμενο της παραίτησης από τη θέση του υπουργού οικονομικών, του Γ. Παπακωνσταντίνου, την Πέμπτη το βράδυ, όταν του αποδόθηκε ευθύνη για την πρόταση της Τράπεζας Πειραιώς !
Ο τρόπος που τις αμέσως προηγού-μενες ημέρες, ο υπουργός διακήρυσσε την πρεμούρα της κυβέρνησης, για εξαγορές και συγχωνεύσεις στο χώρο των τραπεζών, θεωρήθηκε ενταγ-μένος στο όλο εγχείρημα.

Είναι, άλλωστε, πολύ γνωστές στους «παροικούντες την Ιερουσα-λήμ», οι χρόνιες στενότατες σχέσεις του υπουργού, με κορυφαίο μετοχικό παράγοντα της Τράπεζας Πειραιώς, πράγμα που καθιστούσε αδύνατο το ενδεχόμενο ο σχεδιασμός μιας τέτοιας εξέλιξης να γίνονταν ερήμην του…

Ο Παπακωνσταντίνου βρέθηκε απολογούμενος για τον διεμβολισμό, μέσω της πρότασης, μιας πάγιας και κομβικής προγραμματικής θέσης του ΠΑΣΟΚ, αφού του ζητήθηκαν ευθύνες για το ό, τι δεν φρόντισε να την αποτρέψει.
Όταν υπήρξε ηρεμία κι ο υπουργός έδωσε εξηγήσεις και κυρίως, όταν φάνηκε να συμφωνεί με την εκτίμηση, πως η υπόθεση δεν είχε καμιά πιθανότητα να προχωρήσει, καθώς έπασχε και σε νομικό και σε οικονομικό επίπεδο, συζητήθηκε και συμφωνήθηκε η διαδικασία, που θα οδηγήσει, αφ΄ ενός την πρόταση Σάλλα στο σταδιακό ξεφούσκωμα και αφ΄ ετέρου την εξαγγελία για τη δημιουργία ισχυρού κρατικού πόλου στο τραπεζικό σύστημα, στην υλοποίηση.