Τρίτη, 27 Ιουλίου 2010

Αδεια λειτουργίας σε 30 κολέγια...

Άδεια λειτουργίας πήραν τελικά 30 από τα 40 κολέγια που είχαν υποβάλει φάκελο, ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου και όπως είπε, μπαίνουν πλέον κανόνες στο τοπίο της μεταλυκειακής εκπαίδευσης.
Η κ. Διαμαντοπούλου συμπλήρωσε ότι το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ), που διενήργησε τους ελέγχους και εισηγήθηκε την αδειοδότηση, θα συνεχίσει να ελέγχει τόσο τα κέντρα που πήραν ήδη την άδεια, αλλά θα διερευνά αν τυχόν λειτουργούν άλλα χωρίς να...
 έχουν πάρει άδεια και τα οποία, θα πρέπει να κλείσουν.
Οπως είπε η υπουργός, τα δέκα που δεν πήραν άδεια είχαν προβλήματα είτε με τις εγγυητικές επιστολές, είτε με τα κτίρια, ενώ τουλάχιστον δύο δεν είχαν καθόλου, ή ελλιπή σύμβαση με τα πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Στα κολέγια που αδειοδοτήθηκαν θα λειτουργήσουν τα τμήματα εκείνα τα οποία έχουν σύμβαση με τα πανεπιστήμια του εξωτερικού, με τα οποία είναι συνδεδεμένα. Στο παρελθόν υπήρχαν κέντρα με 10 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα, αλλά δεν είχαν και για τα 10 αντίστοιχη σύμβαση με τα μητρικά τους πανεπιστήμια.
Τέλος, η υπουργός Παιδείας διευκρίνισε ότι ο όρος «κολέγιο» μπορεί να χρησιμοποιείται, ωστόσο πρέπει όμως απαραιτήτως να αναγράφεται και ο όρος «κέντρο μεταλυκειακής εκπαίδευσης».
press-gr