Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010

Aξιοποιώντας το Διαδίκτυο


Σας παραθέτουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία του πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου στη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπ.Εσωτερικών για το "Πρόγραμμα Διαύγεια" που σχετίζεται με την ανάρτηση νόμων και πράξεων στο Ιντερνετ:

Θα πρέπει ο πολίτης, θα πρέπει και οι bloggers, ναι, καλώ και τους bloggers, να βοηθήσουν και να συμβάλουν δημιουργικά, όπως βέβαια και τα συμβατικά Μέσα Ενημέρωσης, να συμμετάσχουν ενεργά στην επισήμανση, στην ανάδειξη των αρνητικών, που θα αποκαλυφθούν και θα αποκαλύπτονται, αλλά και στη δημιουργία προτάσεων, που μπορεί να αποτελέσουν ακόμη και προτάσεις νόμου.

Κάποιοι μετέφρασαν τη συγκεκριμένη αποστροφή του πρωθυπουργού ως πρόταση στους bloggers να...παράγουν νόμους. Είναι προφανές ότι ο Παπανδρέου καλεί απλά τους πολίτες να συμμετάσχουν μέσω του Ιντερνετ στη λειτουργία των θεσμών (και) του πολιτεύματος. Μην ταυτίζουμε τη λέξη "blogger" με οργανωμένα ιστολόγια.

Mπορεί κάποιος να "bloggαρει" και μέσα από το προφίλ του στο Facebook...