Σάββατο, 19 Ιουνίου 2010

Στο ΣτΕ τον Οκτώβριο η υπόθεση Τόλη Βοσκόπουλου


Επτά αιτήσεις του τραγουδιστή Τόλη Βοσκόπουλου, με τις οποίες ζητάει να αναιρεθούν οι καταδικαστικές αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, θα συζητηθούν στο Β' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 13 Οκτωβρίου.
Ο τραγουδιστής ζητά αναίρεση των αποφάσεων με τις οποίες του επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα και πρόσθετος φόρος από την ΙΓ΄ΔΟΥ Αθηνών για τη χρονική περίοδο 1993 - 1997.
Η ΔΟΥ εντόπισε ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις και μη έκδοση δελτίων παροχής υπηρεσιών προς νυκτερινά κέντρα διασκεδάσεως, προς τη δισκογραφική εταιρεία του τραγουδιστή και την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Για τη διακρίβωση της φοροδιαφυγής η ΔΟΥ προέβη σε άρση του απορρήτου των τραπεζικών λογαριασμών τόσο του ίδιου του Τόλη Βοσκόπουλου, όσο και της τότε συζύγου του Τζούλιας Παπαδημητρίου.
Το χρέος του Τόλη Βοσκόπουλου στην Εφορία είναι 5,5 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τις προσαυξήσεις.
Εισηγητής των υποθέσεων έχει οριστεί ο σύμβουλος Επικρατείας Ι. Γράβαρης 
ΤΑ ΝΕΑ