Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2010

Υπεγράφη η υπουργική απόφαση για τις άδειες των «Κολεγίων»

Την υπουργική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση αδειών λειτουργίας στα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, γνωστά και ως «Κολέγια», υπέγραψε η υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου. 

 
Σύμφωνα με την απόφαση, η αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη και εμπεριστατωμένη οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας με ορίζοντα τριετίας, στην οποία θα καταγράφονται μεταξύ άλλων, για κάθε διδακτικό έτος, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία παρέχονται οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, το πρόγραμμα και η γλώσσα των σπουδών, ο εκτιμώμενος αριθμός σπουδαστών, το διδακτικό προσωπικό και η ακριβής σύνθεση και κατανομή του, κατά ειδικότητα, ο αριθμός των θέσεων και οι ειδικότητες του διοικητικού, τεχνικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού, η κινητή και ακίνητη περιουσία, οι προγραμματιζόμενες επενδύσεις, οι εκτιμώμενες λειτουργικές δαπάνες και ο τρόπος κάλυψης τους.
Ακόμη, για τη χορήγηση της σχετικής άδειας θα είναι απαραίτητη η καταβολή εγγυητικής επιστολής, ύψους 500.000 ευρώ στο υπουργείο Παιδείας.
Όπως έχει γίνει γνωστό από το υπουργείο Παιδείας, οι άδειες λειτουργίας θα χορηγούνται στα "Κολέγια" κατόπιν ελέγχων από ειδική υπηρεσία του Υπουργείου.