Παρασκευή, 2 Απριλίου 2010

"Η ζωή εν τάφω..."

http://www.nooz.gr/image.ashx?fid=520428
"Η ζωή εν τάφω κατετέθης, Χριστέ, και αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο, συγκατάβασιν δοξάζουσαι την σήν..."