Τετάρτη, 28 Απριλίου 2010

Εξοικονόμηση 1,8 δισ. ευρώ με την εφαρμογή του «Καλλικράτη»


Ενώ σήμερα αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα το χωροταξικό του σχεδίου «Καλλικράτης», το Υπουργείο Εσωτερικών είναι από τα λίγα υπουργεία από τα οποία έφυγαν μάλλον ικανοποιημένοι από αυτά που άκουσαν οι ελεγκτές του Δ.Ν.Τ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.Αντίθετα από τους περισσότερους συναδέλφους του που τους παρουσίασαν ευχολόγια, προθέσεις και γενικότητες, ο Γ. Ραγκούσης τους έδωσε, στη συνάντηση του περασμένου Σαββάτου, συγκεκριμένους πίνακες και στοιχεία για τις οικονομίες κλίμακας και την εξοικονόμηση πόρων από την εφαρμογή του σχεδίου «Καλλικράτης». Συνολικά, από τη μείωση του αριθμού των Δήμων από 1.034 σε 370 περίπου και την κατάργηση περισσότερων από 4.000 Δημοτικών Επιχειρήσεων, Νομικών Προσώπων Δήμων κλπ (από 6.000 σήμερα, ο αριθμός τους περιορίζεται στις 2.000), η Κυβέρνηση υπολογίζει σε 1,8 δισ. ευρώ ετησίως τη σχετική οικονομία.Οι ελεγκτές όμως είναι ως γνωστόν δύσπιστοι (έχουν δει και πολλά τα μάτια τους στη χώρα μας εδώ που τα λέμε) και δεν αρκούνται σε γενικότητες.Γι’ αυτό ο Υπουργός υποχρεώθηκε να γίνει πιο συγκεκριμένος, σχετικά με το πώς προκύπτει αυτό το ποσό.Τα στοιχεία που τους έδωσε αναφέρουν τα εξής:Από τη μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση (τις συνενώσεις Δήμων δηλαδή) θα εξοικονομηθεί το μεγαλύτερο μέρος που θα ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ. Αυτό αναλύεται ως εξής:Από την μείωση των δαπανών για τους αιρετούς (αμοιβές, έξοδα κίνησης κλπ) θα εξοικονομηθούν 75 εκατ. (μείωση 55%). Τα γενικά λειτουργικά έξοδα (ενοίκια, εξοπλισμός, συντήρηση, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας κλπ) θα περιοριστούν κατά 190 εκατ. (μείωση 25%). Οι επιχορηγήσεις των ΟΤΑ με τις οποίες συντηρείται σήμερα η στρατιά των διαφόρων Νομικών Προσώπων θα μειωθούν κατά 330 εκατ. (μείωση 30%). Άλλα 70 εκατ. θα εξοικονομηθούν από τις μειώσεις στις αμοιβές διαφόρων ελευθέρων επαγγελματιών, συμβούλων, συνεργατών κλπ (μείωση 25%). Οικονομίες κλίμακας θα γίνουν φυσικά και στις δαπάνες αναλωσίμων κατά 40 εκατ. (μείωση 25%), ενώ με την εφαρμογή του Ειδικού Προγράμματος Εξυγίανσης των υπερχρεωμένων ΟΤΑ (άρθρα 262-265 του προσχεδίου του «Καλλικράτη») υπολογίζεται ότι θα εξοικονομηθούν 45 εκατ. (μείωση 30%) από τον περιορισμό των τοκοχρεολυσίων.Τέλος άλλα 240 εκατ. (μείωση 15%) θα προέλθουν από οικονομίες σε προς τρίτους παρεχόμενες σήμερα υπηρεσίες.


Η δευτεροβάθμια Αυτοδιοίκηση
Η μεταρρύθμιση στη δευτεροβάθμια Αυτοδιοίκηση με τη συνένωση των 54 Νομαρχιών, των 3 Υπερνομαρχιών και των 14 Επαρχείων σε 13 Αυτοδιοικητικές Περιφέρειες θα οδηγήσει στην εξοικονόμηση άλλων 529 εκατ. που κατανέμονται σε 311 εκατ.. από τη μείωση (κατά 25%) των λειτουργικών δαπανών των Νομαρχιών και σε 218 εκατ. (μείωση επίσης 25%) από την αναδιάρθρωση των Περιφερειών και την αντίστοιχη μείωση του λειτουργικού κόστους.Αυτές όλες οι μειώσεις αθροιζόμενες μας δίνουν το ποσό των 1.554 εκατ. Πώς φτάνουμε στο 1,8 δισ. που υπολογίζει η Κυβέρνηση; Εδώ το πράγμα γίνεται ενδιαφέρον γιατί τα υπόλοιπα 250 εκατ. η Κυβέρνηση ελπίζει να εξοικονομηθούν «από την αύξηση των εσόδων και τη βελτίωση των εισπρακτικών μηχανισμών των ΟΤΑ».Κάτω από την ψυχρή και τεχνοκρατική αυτή διατύπωση όμως κρύβεται μια ακόμη τραγική πραγματικότητα στο χώρο των δημόσιων οικονομικών.Πρόκειται για την απόκλιση μεταξύ βεβαιωθέντων και εισπραχθέντων εσόδων των Δήμων, μεταξύ δηλαδή εσόδων που έχουν βεβαιωθεί στους υπόχρεους από διάφορες αιτίες (τέλη, φόροι, πρόστιμα κλπ) αλλά δεν έχουν εισπραχθεί λόγω της «αδυναμίας των εισπρακτικών μηχανισμών των ΟΤΑ» σύμφωνα με την κομψή αλλά και μάλλον «αθώα» διατύπωση.Αυτή η απόκλιση φτάνει σήμερα το 10% και για το 2010 υπολογίζεται να φτάσει τα 850 εκατ. (!) που μαζί με τη διαφυγή φορολογητέας ύλης και την αδυναμία βεβαιώσεων (και όχι μόνο εισπράξεων) ξεπερνά το 1 δισ.!Οι ελεγκτές έχοντας εξοικειωθεί από τη (χειρότερη) εικόνα των δημοσίων εσόδων στο «βαθύ κράτος» (στο κάτω – κάτω τα χρέη της Αυτοδιοίκησης δεν είναι ούτε το 1% του συνολικού δημόσιου χρέους) δεν απόρησαν όταν τους είπαν ότι στόχος είναι να περιοριστούν απλώς κατά 25% οι απώλειες αυτές ώστε να προκύψουν τα 250 εκατ. επιπλέον έσοδα και να φτάσουμε έτσι στο στόχο του 1,8 δισ.Πρέπει πάντως να τονιστεί ότι στο ποσό αυτό δεν υπολογίζεται η σοβαρή εξοικονόμηση που θα προκύψει από τη μεγάλη μείωση του αριθμού των υπαλλήλων ορισμένου χρόνου, των συμβασιούχων έργου και των άλλων μορφών εργασίας που περικόπτονται δραστικά.
epirusgate