Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2010

Φορολογικό: οι βασικές τελικές διατάξεις του νομοσχεδίου

Ελαφρύνσεις από 10 έως και 340 ευρώ για φορολογούμενους με ετήσιο εισόδημα έως 39.000 ευρώ προβλέπει η ενιαία κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, η οποία αρχίζει να εφαρμόζεται αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου, μεταφέροντας τα βάρη στα υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια.

Oι ελαφρύνσεις όμως ψαλιδίζονται ή εκμηδενίζονται εξαιτίας της παράλληλης σύνδεσης του αφορολόγητου ορίου των 12.000 ευρώ με αποδείξεις δαπανών, οι οποίες μέχρι πρότινος απέφεραν μείωση του φόρου, αλλά και εξαιτίας της κατάργησης των φοροαπαλλαγών και της αυτοτελούς φορολόγησης. Οι επιβαρύνσεις από την εφαρμογή της νέας κλίμακας αρχίζουν από το όριο εισοδήματος των 40.000 ευρώ και αυξάνονται κατακόρυφα για εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ, στα οποία επιβάλλεται ο ανώτερος συντελεστής 45%.

Το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ αυξάνεται κατά 1.500 ευρώ αν ο φορολογούμενος έχει ένα παιδί, κατά 3.000 ευρώ αν έχει δύο, κατά 11.500 αν έχει τρία και κατά 2.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του τρίτου.

Οι αποδείξεις
Πρώτη φορά το αφορολόγητο όριο συνδέεται με αποδείξεις δαπανών. Έτσι, οι φορολογούμενοι πρέπει να υποβάλλουν στην Εφορία αποδείξεις αξίας 10% επί του εισοδήματός τους για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ. Αν είναι μεγαλύτερο από 12.000 ευρώ, επιπλέον 30% για το τμήμα του εισοδήματος άνω των 12.000 ευρώ. Για ατομικό εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ δεν απαιτείται προσκόμιση αποδείξεων δαπανών.

Έτσι, φορολογούμενος με εισόδημα 9.000 ευρώ πρέπει να μαζέψει αποδείξεις 900 ευρώ, για εισόδημα 15.000 ευρώ οι απαιτούμενες αποδείξεις φτάνουν τα 2.100

ευρώ, ενώ το μάξιμουμ ποσό των αποδείξεων φτάνει στα 12.000 ευρώ για εισοδήματα από 48.000 ευρώ και πάνω. Αν οι φορολογούμενοι συλλέξουν αποδείξεις μεγαλύτερου ποσού από αυτό που απαιτείται με ανώτατο όριο τα 15.000

ευρώ, κερδίζουν ως μπόνους έκπτωση φόρου 10% επί της διαφοράς ποσών μεταξύ απαιτούμενων και υποβαλλόμενων αποδείξεων, ενώ ποινή φόρου 10% στη διαφορά επιβάλλεται στην αντίθετη περίπτωση.

Για το χτίσιμο του αφορολόγητου μετράνε όλες οι αποδείξεις, εκτός από τις δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, για ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισμό, τηλεπικοινωνίες (και κινητά), για εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο και όσες δαπάνες με βάση άλλες φορολογικές διατάξεις λαμβάνονται υπόψη για φορολογικές ελαφρύνσεις (ασφάλιστρα, εγκατάσταση φυσικού αερίου κ.λπ.).
ΤΑ ΝΕΑ