Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2010

Νέο «καμπανάκι» υποβάθμισης από τη Standard & Poor's

Κατά έως και δύο βαθμίδες ενδέχεται να υποβαθμίσει την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας ο οίκος  Standard & Poor's. Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί εντός του επόμενου μήνα καθώς η S&P επικαλείται πτωτικούς κινδύνους για την ανάπτυξη που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο το πρόγραμμα σταθερότητας. Όπως αναφέρει ο αναλυτής Marko Mrsnik, κατά την άποψή μας, μια νέα υποβάθμιση ενός ή δύο βαθμίδων είναι πιθανή εντός ενός μήνα». Και προσθέτει ότι  «οι πτωτικοί κίνδυνοι για την πραγματική και ονομαστική ανάπτυξη της Ελλάδας είναι πιθανόν να αυξήσουν την έκταση της απαραίτητης δημοσιονομικής προσαρμογής, εγείροντας αμφιβολίες για το κατά πόσο είναι εφικτοί οι φιλόδοξοι στόχοι του προϋπολογισμού της χώρας… Αν η λαϊκή στήριξη για το πρόγραμμα σταθερότητας της κυβέρνηση υποχωρήσει από τα σημερινά επίπεδα, θέτοντας σε κίνδυνο την εφαρμογή τους, ίσως να μειώσουμε και την σύσταση». Συνεπώς, συνεχίζει ο αναλυτής, «παρά την εμφανή ισχυρή λαϊκή στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης, πιστεύουμε ότι οι κίνδυνοι όσον αφορά την εφαρμογή θα συνεχιστούν κατά την πορεία του προγράμματος σταθερότητας της κυβέρνησης». 
ta nea