Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2010

Θα μπορούσε να λέει...

-Για άλλους τα ετοίμαζα, εγώ θα μπω μέσα...
'

Δια την αντιγραφήν
Ο Ταχυδρόμος
press-gr