Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Σαχινίδης: Λίστα με τους μισθούς άνω των 5000 ευρώ.


Τους λειτουργούς του δημοσίου τομέα και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) οι οποίοι αμείβονται με ποσά μεγαλύτερα των 5.000 ευρώ, γνωστοποίησε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Φίλιππος Σαχινίδης, με έγγραφο που διαβίβασε στη Βουλή.
Όπως προκύπτει από το έγγραφο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών πρόκειται για τους εξής:
 • Πρόεδρος της Δημοκρατίας (σ.σ. πρόσφατα ανακοίνωσε ότι παραιτείται της αποζημίωσης), Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί, Βουλευτές και Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων.
 •  Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών.
 •  Δικαστικοί Λειτουργοί από το βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών και κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από το βαθμό του Δικαστικού Αντιπροσώπου Α΄Τάξης.
 •  Διπλωματικοί Υπάλληλοι που υπηρετούν στο εξωτερικό.
 •  Γιατροί ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή και υπηρεσία άνω των 25 ετών.
 •  Μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων και μέλη Ε.Π. ΤΕΙ που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα.
 •  Δήμαρχοι Δήμων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων.
 •  Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
 •  Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
 •  Διοικητές ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΔΥΠΕ
 •  Πρόεδρος ΕΟΤ
 •  Γενικός Διευθυντής και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΟΔΔΗΧ.
 smartpost.gr