Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011

Ιόνια Νησιά: Νέο ρεκόρ ανεργίας τον Μάρτιο


Ο καλπασμός της ανεργίας συνεχίστηκε και για τον Μάρτιο του 2011 στα Ιόνια Νησιά, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Μάλιστα, τα Ιόνια βρίσκονται στην καθόλου τιμητική 2η θέση στη λίστα των Περιφερειών της χώρας με 24.5 %, ενώ την αρνητική πρωτιά κατέχει για τον Μάρτη η Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου με 30.4%! 
Στο 16.2% το ποσοστό στο σύνολο της χώρας
Όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ «το ποσοστό ανεργίας το Μάρτιο του 2011 ανήλθε σε 16,2%, έναντι 11,6% το Μάρτιο του 2010 και 15,9% το Φεβρουάριο του 2011. Το σύνολο των απασχολουμένων κατά το Μάρτιο του 2011 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 4.185.325 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 811.340 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 4.335.461 άτομα. Τα αντίστοιχα μεγέθη κατά το Μάρτιο των ετών 2006 έως και 2011 παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 (σελίδα 2).
Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 238.574 άτομα σε σχέση με το Μάρτιο του 2010 (μείωση 5,4%) ενώ αυξήθηκαν κατά 7.013 άτομα σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2011 (αύξηση 0,2%).
Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 232.617 άτομα σε σχέση με το Μάρτιο του 2010 (αύξηση 40,2%) και κατά 24.111 άτομα σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2011 (αύξηση 3,1%).
Στους Πίνακες 2, 3, και 4 που ακολουθούν παρουσιάζεται το ποσοστό της ανεργίας, αναλυτικά, κατά περιφέρεια, φύλο και ομάδες ηλικιών για το μήνα Μάρτιο των ετών 2006 έως και 2011.


  corfupress.com