Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2010

Πόσους δικτάτορες χωράει η Βουλή μας;...

Η Βουλή των Ελλήνων
Βουλή= ουσιαστικό: βουλή, βούλημα 'σκοπός, πρόθεση', βούλησις 'θέληση,
 πρόθεση, σκοπός'  ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ