Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2010

Κάλπες για την ανάδειξη υποψηφίων στήνει το ΠΑΣΟΚ - Δικαίωση Χρ. Μπούκα

altΔικαιώνεται ο γραμματέας της ΝΕ του ΠΑΣΟΚ Χρ. Μπούκας, ο οποίος επιμόνως ζητούσε να στηθούν κάλπες για την ανάδειξη των υποψηφίων του κόμματος στις εκλογές της αυτοδιοίκησης, καθώς η Ιπποκράτους εξέδωσε σχετική εγκύκλιο χθες.

Την εγκύκλιο υπογράφουν ο γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Σωκρ. Ξυνίδης και ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Θαν. Τσούρας και απευθύνεται προς τα μέλη Πολιτικού Συμβουλίου, του γραμματείς τομέων, περιφερειακών και νομαρχιακών επιτροπών και κοινοποιείται σε σειρά αρμοδίων στελεχών του Κινήματος.
«Θα διεξαχθούν προκριματικές εκλογές σε δήμους» αναφέρει η εγκύκλιος, ακυρώνοντας τις όποιες συζητήσεις, διεργασίες και αξιολογήσεις έχουν γίνει μέχρι στιγμής, διαδικασίες που συνάντησαν σωρεία αντιδράσεων καθώς από την αρχή κρίθηκαν «θολές» ως προς τη διαφάνεια και το αντικείμενό τους.


Δικαίωση Μπούκα
«Σούπα» είχε χαρακτηρίσει τη διαδικασία της αξιολόγησης ο γραμματέας της ΝΕ Κέρκυρας Χρ. Μπούκας, ο οποίος μάλιστα είχε αντιτεθεί σφόδρα σε αυτό το ενδεχόμενο, αρνούμενος να παραβρεθεί στις διαδικασίες στην Αθήνα. Οι εξελίξεις φαίνεται να τον δικαιώνουν πλήρως, αν και στις κάλπες που θα στηθούν θα ψηφίσουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του κάθε δήμου και όχι μόνο τα μέλη και οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ.
Υποψήφιοι πάντως μπορούν να είναι όσοι καταθέσουν υποψηφιότητα έως και πέντε ημέρες από την ανακοίνωση των εκλογών καθώς και όσοι έχουν ως τώρα καταθέσει υποψηφιότητα ενώ τα ασυμβίβαστα παραμένουν ως προβλέπονται από το καταστατικό και τους κανονισμούς. Οι κάλπες αναμένεται να στηθούν εντός του Αυγούστου.

Η εγκύκλιος του ΠΑΣΟΚ
Ολόκληρη η εγκύκλιος του ΠΑΣΟΚ έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με το άρθρο 51 του καταστατικού «Ανάδειξη Υποψηφίων Δημάρχων» και την απόφαση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων (Ε.Α.Υ.), θα διεξαχθούν προκριματικές εκλογές σε Δήμους.
Στις προκριματικές εκλογές ψηφίζουν όλοι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του κάθε Δήμου και όχι μόνο τα μέλη και οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ.
Οι προκριματικές εκλογές θα διεξαχθούν στους Δήμους στις ημερομηνίες που θα ανακοινώνονται από την Ε.Α.Υ.
1. Υποψηφιότητες
α) Όλες οι υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως έως και 5 ημέρες μετά την ανακοίνωση των προκριματικών εκλογών.
β) Υποψήφιοι μπορεί να είναι, όσοι έχουν ήδη υποβάλλει υποψηφιότητα και έχουν συμμετάσχει στις μέχρι τώρα διαδικασίες αξιολόγησης.
γ) Η τελική απόφαση και η ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων.
δ) Ισχύουν τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται από το Καταστατικό και τους Κανονισμούς.
2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
Η διεξαγωγή των προκριματικών εκλογών γίνεται από δημοτική εφορευτική επιτροπή, η οποία συγκροτείται σε σώμα από τη Νομαρχιακή Επιτροπή.
Η επιτροπή αυτή αποτελείται από 5 έως 9 μέλη της αντίστοιχης δημοτικής οργάνωσης και 1 μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής, το οποίο ορίζεται και πρόεδρος της δημοτικής εφορευτικής επιτροπής.
3. Ψηφοδέλτια
Την εκτύπωση των ψηφοδελτίων αναλαμβάνει η Συντονιστική Επιτροπή της Τοπικής Οργάνωσης.
4. Δημοτολόγια
Δικαίωμα συμμετοχής στη ψηφοφορία έχει κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου.
Ο πρόεδρος της δημοτικής εφορευτικής επιτροπής είναι υπεύθυνος για την προμήθεια των εκλογικών καταλόγων από την οικεία δημοτική αρχή.
5. Σταυροδοσία
Σε Δήμους στους οποίους συμμετέχουν έως τέσσερις υποψήφιοι οι εκλογείς έχουν το δικαίωμα μιας επιλογής (ένας σταυρός), σε Δήμους όπου συμμετέχουν έως έξι υποψήφιοι, δύο επιλογές και σε Δήμους όπου συμμετέχουν περισσότεροι από έξι υποψήφιοι, τρεις επιλογές.
6. Κάλπες
1. Ο χώρος διεξαγωγής των εκλογών και η καταμέτρηση γίνεται στον ίδιο και μόνο Δημοτικό χώρο, διασφαλίζοντας τον απαραίτητο αριθμό καλπών.
2. Μετά από πρόταση της Δημοτικής Εφορευτικής Επιτροπής συγκροτούνται Εφορευτικές Επιτροπές από μέλη της για κάθε κάλπη.
7. Έλεγχος των προκριματικών εκλογών
Η ΕΚΑΠ αποφασίζει για την εγκυρότητα των προκριματικών εκλογών, βάσει του ελέγχου πιστοποίησης των διαδικασιών. Επίσης, επιλύει τελεσίδικα οποιοδήποτε διαδικαστικό θέμα τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια των προκριματικών εκλογών.