Κυριακή, 27 Ιουνίου 2010

Θα μπορούσαν να λένε...


-Ο Ιούδας φιλούσε υπέροχα...
Δια την αντιγραφήν
Ο Ταχυδρόμος